Densitat del paper

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,07 KB

 

Embalatges/Materials utilitzats

-Paper

-Làmines de paper

-Pasta de paper

-Escumes

Elements d’embalatge exterior

Cartró:  Caixes simples o en una peça, Caixes amb tapa i fondo, Caixes amb tapa, f-ondo i funda.

-Fusta: • Palets, bases i bancades, obertes i tancades, Embalatges per condicionament interior de contenidors • Gàbies • Caixes tancades

- Metall:Contenidors (containers), Gàbies,  Caixes metàlliques, Reforços metàllics en embalatges d’altres materials.

Elements de protecció interior

-Es posen entre l’objecte i l’embalatge exterior.

*Paper i cartró en fulls.

*Paper arrugat.

*Escumes pre-conformades.

*Cantoneres de “panal”.

*Cantoneres de cartró ondulat.

*Escumes laminades.

Fixació i compactació de càrrega

Fleixos (“flejes”): tancar i reforçar l’embalatge.

Cantoneres de fixació.

Adhesius d’estabilització del palet .

Embolcalls plàstics: film retràctil i film estirable.

Sacs inflables.

SEGURETAT / Sistemes de tancament

-Grapes

-Adhesiu de doble cara

-Precinte

-Claus

SEGURETAT / Testimonis de manipulació

-Permeten detectar si un embalatge s’ha tractat indegudament durant el transport o manipulació:

*Etiquetes indicadores d’impactes: s’apeguen i canvien de color

*Etiquetes marcadores de bolc (tomb/”vuelco”) i inclinació

*Papers indicadors d’humitat: humitat relativa a la que ha estat exposat l’embalatge

-S’està començant a plantejar apegar les etiquetes al producte i no a l’embalatge

SEGURETAT Impacte ambiental

-Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Desembre 1994) relativa als Envasos i Residus d’envasos  Protecció del medi ambient

-Llei 11/1997 d’Abril, de Envases y Residuos de Envases

-Reduir el pes dels residus dels envasos generats en un 10%

- Reciclar entre el 25% i el 45% dels materials d’envasat

Directrius Generals

-Aconsellar com escollir l’embalatge més adient:

-Embalatge exterior

-Capacitat d’apilament

-Tipus de transport

-Producte

-Embalatge interior


Entradas relacionadas: