Deduccio i induccio

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,56 KB

 
Tota la ciencia utilitza els raonaments propis de la logica. Sense aquets raonaments no hi hauria la ciencia. Sense aquets raonaments no hi hauria la ciencia. INDUCTU: Es el mes antic dels raonaments. Socrates va ser el primer que va utilitzar en el seu motode el dialeg: Es tracta de un seguit de preposicions (frases, judicis amb sentit ple) de caracter particular que ens permet arribar a una conclusio de caracter general: es tracta de una generalització Caracteristiques: 1.- La relacio entre premises i la concluiso es problable. Es a dir depen del numero de preposicions la concluiso sera mes o menys probable. 2.- La induccio sempre amplia la informacio donada en les primeres preposicions Ex: Socrates es mortal, Plato es mortal, Enric es mortal, Laia es mortal= tots els homes son mortals. DEDUCCIÓ: Es tracta de un raonament mes recient es descartes el que utilitza la deduccio de forma general, , es tracta de un raonament qe s'inicia amb una o mes preposicions de caracter general i s'arriba a una conclusio de caracter particular. Caracteristiques: -La relacio entre premises i conclusio es de necessitat. No hi ha cap possiblitat de cap altra conclusio. -La conclusió de la deduccio no amplia la informació nomes l'esplicita la deixa mes clara, per an cap moment diu res de 9. -La conclusio d'una deducció es mes facil demostrar-la ja que es tracta d'una posicio particular. Ex Tots els home son mortals, Socrates es un home= socrates es mortal

Entradas relacionadas: