Declinaciones Latín

Enviado por Toya_ceres y clasificado en Latín

Escrito el en español con un tamaño de 63,61 KB

declinacions del llatí                                                                                      

 funciones de los casos

 

nominatiu

subjecte (S)                                           

 

vocatiu

exclamació, interjecció  (CVoc)            

 

Acusatiu

complement directe (CD)            

 

Genitiu

complement del nom (CN)   

 

Datiu

complement indirecte (CI)          

 

Ablatiu

complement circumstancial (CC)    

 

 

 

 

Masc/fem

masc./fem

neutre

 

1ª declinació      

singular

plural

2ª decli

singular

plural

singular

plural

 

nominatiu

-a

-ae

nom.

-us/er

-i

-um

-a

vocatiu

-a

-ae

voc.

-e/er

-i

-um

-a

acusatiu

-am

-as

acus.

-um

-os

-um

-a

genitiu

-ae

-arum

gen.

-i

-orum

-i

-orum

datiu

-ae

-is

dat.

-o

-is

-o

-is

ablatiu

-a

-is

abl.

-o

-is

-o

-is

 

Els imparisil·làbics són els mots que tenen diferent el nombre de síl·labes entre el nominatiu i el genitiu.
EXEPCIONS:

·         Mots que l’arrel canviï en doble consonant.- Gen pl.: -IUM

·         Mots neutres que la arrel canviï en –al/-ar

o   Abl sing: -i

o   Nom, Voc, Ac pl: -ia

o   Gen pl: -ium

 

femení/masculí (imparisil·làbics) 

neutre (imparisil·làbics)

 

3ª declinació         

singular

plural

3ª decli

singular

plural

 

nominatiu

-s/-¿

-es

nom.

-s/-¿

-a

vocatiu

-S/-¿

-es

voc.

-s/?

-a

acusatiu

-em

-es

acus.

em

-a

genitiu

-is

-um

gen.

-is

-um

datiu

-i

-ibus

dat.

-i

-ibus

ablatiu

-e

-ibus

abl.

-e

-ibus

 

 

 

Els mots parisil·làbics son els que tenen el mateix nombe de síl·labes entre el nominatiu i el genitiu.

 

femení/masculí (parisil·làbics) 

neutre (parasil)

 

3ª declinació         

singular

plural

3ª decli

singular

plural

 

nominatiu

-s

-es

nom.

-e

-ia

vocatiu

-s

-es

voc.

-e

-ia

acusatiu

-em

-es

acus.

-e

-ia

genitiu

-is

-ium

gen.

-is

-ium

datiu

-i

-ibus

dat.

-i

-ibus

ablatiu

-e

-ibus

abl.

-i

-ibus

 

El datiu singular de la 4º Declinació presenta a vegades la terminació -u en lloc de -ui. Alguns noms tenen el Datiu i ablatiu plural en -ubus. El nom DOMUS es declina diferent.

 

femení/masculí 

neutre

 

4ª declinació         

singular

plural

4ª decli

singular

plural

 

nominatiu

-us

-us

nom.

-u

-ua

vocatiu

-us

-us

voc.

-u

-ua

acusatiu

-um

-us

acus.

-u

-ua

genitiu

-us

-uum

gen.

-us

-uum

datiu

-ui

-ibus

dat.

-ui

-ibus

ablatiu

-u

-ibus

abl.

-u

-ibus

 

 

femení/masculí 

 

5ª declinació         

singular

plural

 

nominatiu

-es

-es

vocatiu

-es

-es

acusatiu

-em

-es

genitiu

-ei

-erum

datiu

-ei

-ebus

ablatiu

-e

-ebus

 

Entradas relacionadas: