D

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,69 KB

 
Els nutrients son les substancies que ens proporcionen l'energia que necessitem. L'alimentació es l'acció de prendre i ingerir aliments, es a dir, menjar i beure, es un proces discontinu, voluntari i educable. La nutricio es el conjunt de reaccions químiques mitjançant les quals l'organisme obté i utilitza els nutrients presents en els aliments. Funció: alimentacio, digestio, respiracio, circulacio i excrecio. Glucids: La seva funcio es aportar energia. es distingeixen els glucids senzills o sucres com ara la glucosa ,la sacarosa i la fructosa de les fruites i la lactosa de la llet, glucids complexos: el mido dels cereals dels llegums..
En el transcurs el mido es descompon es centenars de glucoses per l'accio dels enzims digestius amilases. Lipids: la seva funcio es la d'aportar energia 9kcal/g altres funcions: constituir estructures, constituir reserves energetiques, actuar com a aillant termic i afavorir reaccions . lipids: triglicerids i el colestarol. en el transcurs, els greixos o triglicerids son descompostos en glicerina i acids grassos per l'acció dels enzims digestius lipases.
proteines: la seva funcio son constituir estructures( actina i miosina) i formar enzims, altres funcions son formar anticossos i constituir algunes hormones. En el transcurs les proteines son descompostosen desenes d'aminoacids per laccio dels enzims digestius proteases. Aigua:la seva funcio es constituir el medi en el qual es transporten el nutrients i en el qual es realitzen totes les reaccions quimiques. substancies minarals: realitzen moltes funcions , com formar estructures esqueletiques i mantanir la salinitat del medi intern com fa el clorur sodic. llet i derivats: llet i iogurt, carn, peix i ous: .., fecules: patates i llegums, fruites, verdures i hortalisses:.. Olis i greixos: mantega i oli d'oliva, sucres:sucre i caramels, begudeS: aigua sucs... ;;; Tractamens tradicionals: salat, fumat, confitat i fermentats, conservació en fred: refrigeradors (+4ºC) i en el congelador(-18º).


Conservacio per calor. son la pasteuritzacio, l'esterelitzacio i L'UHT. Conservacio per eleminacio d'aigua: son la deshidratacio i la liofilitzacio. Irradiacio: es la utilitzacio de radiacions ionitzants. Additius alimentaris: son els colorants , conservants i antioxidants. Aimentacio i salut: Ingerir tots els tipus d'aliments sense oblidarne cap, Prendre la quantitat precisa per no engreixarse ni aprimarse, Ingerir cada dia fruites i amanides i d'1'5 a 2l aigua diariament. Repartir els menjars al llarg del dia i que lesmorzar sigui abundant i el sopar escas, No abusar de dolços, greixos animals, ous, sal i no ingerir destil·lats alcoholics.

Entradas relacionadas: