Croniques

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,77 KB

Les 4 grans cròniques
les cròniques mediavals tenen un poc de llibre de història, novela caballeresca i propaganda reial. Narren els fets mes importants de la Corona Catalano-Aragonesa del segles 12, 13 i 14. Son molt subjectives perque el rei era en moltes vegades el narrador dels fets. Son novetat literaria, canvi radical.
-Llibre dels fets o crònica de Jaume I. Va ser escrita al s.XIII, parla del regnat de Jaume I, el rei més important de tota la cristiandat. Són les seues memóries, però ell no les escriu, les redacta el redactor (segurament un membre de l'esglesia. Té una paraula que es refereix molt: nós, el nós magestàtic, referit al rei.
-Crònica de Bernat Desclot. Va ser escrita al s.XIII. Va escriure la crònica perque li hu va demanar Pere II i li demana una crònica que es remunte als origens de la corona.
-Crònica de Ramon Muntaner. Es va escriure al s.XIII-XIV. Es la més extensa. Es la que té major cualitat literaria. Es la més patriótica, la que més exalta les senyes d'identitat de la corona. El seu objectiu es patriótic. La fa ell perque vol (es membre de l'erxeccit. La escriu a Valencia.
-Crònica de Pere el Cerimoniós. Es va esriure al s.XIV. Vol copiar la crònica de Jaume I. No la fa ell, la fan els seus secretaris. Es molt subjectiva. Parla del seu mandat.


La cancelleria reial
Eren les persones encarregades d'escriure, de traduir qualsevol llengua. Ells van consolidar la llengua. Es un organisme que s'encarrega de la burocracia. Es el primer organisme que fixa unes normes, fan un model de llengua. Al s.XIII es va crear aquest organisme, però el seu segle important va ser el s.XIX.
Tenen molta cultura. Utilizaven el català per a traduir-ho tot al re. Utilizaven el llatí per als regnes cristians d'Europa i l'aragonés per al regne de castella. La llengua oficial de la cancelleria reial era el català. El model de llengua que proposaven era molt unitari. La cancelleria va fer la feina de fer les normes, feina que a la resta d'Europa es va fer uns segles més després.

Entradas relacionadas: