Criteris Estadístics i Clínics en Psicopatologia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,9 KB

Criteris Estadístics

Freqüència: Conducta anormal si no la presenta la majoria de població.

Continuitat: Psicopatologia és exacerbació per defecte o per excés.

Criteris Clínics

Conducta anormal per presència de símptomes.

Criteris Socials

Conducta normal si fa allò socialment s'espera.

Criteris Subjectius

Alguedònic: Presència sentiments patiment, malestar, incomoditat.

Petició ajuda: Anormal qualsevol conducta que individu demani ajuda.

C. Biologics

Alteracions/disfuncions proc. biol. indicatius anormalitat.

Sem. Consciència

1. Hipervigilància: Hiperactivitat motora, logorrea, exaltació sist. atenció.

2. Hipovigilància: Disminució sistemes atenció.

3. Somnolència: Apatia, errors, pocs moviments, resposta dolor...

4. Obnulació: Lentitud pensament, resposta monosilàbica, adormir-se...

5. Letargia: Inconsciència parcial, no moviments, funcions inhibides.

6. Coma: Consciència nul·la, absència total a estímuls.

7. Quadres confusionals: Act. desordenada, fantàstica, limitada.

8. Q. Confusioonírics: Pens. desorganitzat, incoherent, hiperact. vegetativa.

9. Q. Crepusculars: Pens. enterbolit, dismin. respostes a estímuls, aten. en abans.

10. Asomatognòsia: Pèrdua consciencia total o parcial del cos.

11. Anosognòsia: No té percepció, no admet dèficits sensorials.

12. Astereognòsia: Pèrdua reconeixement objectes pel tacte.

13. Prosopagnòsia: No reconeix cares.

14. Membre fantasma: Experiència perceptiva membre amputat.

15. Despersonalització: Extranyesa envers seva realitat psíquica (angoixa i por).

16. Desrealització: Extranyesa ambient actual (angoixa i por).

17. Trans. identitst del jo: Extranyesa pròpia identitat i vivència.

18. Estadi astènic-apàtic: Apatia, astènia, sensib. llum/soroll.

19. Estadi confusional: Pèrdua coherència, paramnèsia, deshinibició conductual.

20. Pers. doble: 2 o + personalitats o estats de personalitat.

21. Falsa identific: Identificació incorrecta i reduplicació pers. llocs, objectes...

Sem. Atenció i Orientació

1. Inatenció: Incapacitat mobilitzar atenció o canviar el focus (orgànic/psiq.)

2. Distrabilitat: Canvis bruscos atenció (orgànic/psiquiàtric).

3. Desatenció: Inatenció, ignorar meitat espai extra personal.

4. Inatenció apàtica: Dificultat matenir atenció per fatiga extrema.

5. Inatenció motivacional: Dificultat mantenir atenció per desinterés.

6. Fatigabilitat: Pacienta amb símptomes fatiga, alteracions físiques/depressives.

7. Síndrome utilització: Distraccions incidentals, no segueixen plans internament.

8. Rigidesa mental: Incapacitat variar atenció voluntàriament.

9. Síndrome dorsolateral: Impossibilitat iniciar conducta.

10. Síndrome orbitofrontal: Conducta deshinibida.

11. S. desconnexió reticulofrontal: Incapacitat pendre decisions complexes.

12. DAH: Inatenció i hiperactivitat/impulsivitat.

13. Hipoprosèxia: Atenció disminuïda.

15. Hiperprosèxia: Atenció augmentada.

16. Paroprosèxia: Atenció desviada.

17. Desorientació: Incapacitat de situar-se estapacialment i temporalment.

18: Doble orientació: Orientació simultània amb paràmetres anormals i correctes.

19. Falsa orientació: Ignorància paràmetres espaciotemporals.

Sem. De la Memòria

1. Amnèsia

Anterògrada: Incapacitat aprendre/retenir nova info.

Retrògada: Incapacitat recuperar info pre-lesió.

Lacunar: Pèrdua memòria parcial q abarca període temps concret.

Afectiva: Produïda per factors emocionals o psicològics.

Global: Episodi agut i sobtat d'amnèsia anterògrada i heterògrada.

2. Hipernesia: Augment anormal capacitat memòria.

3. Paramnèsia: Errors de la memòria.

Del record: Distorsions situacions passades.

Del reconeixement: Déjà vu o jamais vu.

Entradas relacionadas: