Creixement intern i extern de l'empresa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,95 KB

 

1. La internacionalització de les empreses


La Globalització és la tendència dels mercats i de les empreses a estendre’s, Assolint una dimensió  mundial que Sobrepassa les fronteres nacionals. Existeixen Diversos motius que poden portar l’empresari a prendre la decisió d’expandir Internacionalment la seva empresa: - Que L’empresa tingui estocs per haver produït més del que ha venut i busqui Comercialitzar-los en altres mercats. - Que L’empresa fabriqui productes innovadors que no existeixin en altres mercats.- Que el mercat intern s’hagi quedat petit a l’empresa.- Que l’empresa vulgui obtenir prestigi a Nivell internacional.- Que busqui L’obtenció d’incentius fiscals.- Que es Vulgui millorar la capacitat competitiva de l’empresa.- Que L’empresa vulgui obtenir un major grau de rendibilitat.Estocà Està Constituït pelsbénsd'una entitat que es destinen a la venda o a la Producció per a la seva posterior venda, tals com són lamatèria primera, laproducció En procés, elsarticles Acabatsi altresmaterialsque s'utilitzin en l'empaquetatge, en l'envàsdel producte acabat o les refeccions per al manteniment Que es consumeixen en el cicle d'operacions. Incentivo fiscalà Serveixen per fomentar la creació d'empreses i L'autoocupació d'autònoms Rendimentà és unaràtio financeraque mesura elrendimentdels actius, és a dir, el rendiment de les inversions totals de l'empresa. 

2. Origen de la Internacionalització

El desenvolupament i la millora de les xarxes de Transport: redueixen els temps i els costos de les empreses i fan possible El trànsit fluid i ràpid dels productes.- L’evolució dels competidors: la millora de la Competència dóna lloc a la recerca de nous llocs on vendre.- La influència dels mitjans de comunicació de masses i la Publicitat: la utilització generalitzada a nivell mundial de mitjans, com Internet o la televisió via satèl·lit, té com a conseqüència la demanda dels Mateixos productes en diferents llocs (música, roba...).- Avantatges competitius d’alguns països: alguns Estats competent amb regulacions laborals i fiscals que permeten reduir els Costos de les empreses que hi ha instal·lades.- Evolució tecnològica: les empreses d’alta tecnologia Necessiten ser presents en diferents mercats per recuperar les inversions en Investigació i desenvolupament.CASOS PRÀCTIS:Segons L’estudi “La internacionalització d’empreses que ofereixen serveis de disseny” Realitzat per l’Observatori Disseny i Empresa del Barcelona Centre de Disseny (BCD) el 20101 , les empreses catalanes estan interessades a dur a terme Accions que els permeti internacionalitzar-se. De fet, participen activament en Esdeveniments internacionals (fires, exposicions, congressos, etc), acullen Missions empresarials d’altres països a Catalunya i formen part de grups D’exportació.

3.Dificultats de la internacionalització

Quan la Internacionalitzem la nostra empresa, els empresaris se encontren amb la Dificultat d’ elecció dels països i mercats en que volen entrar, és a dir, que Determinaran els obstacles a que se tenen que enfrontar.OBSTACLES DE LA INTERNACIONALITZACIÓ - Polítics: Imposicions de governs que estableixen polítiques proteccionistes dels seus Mercats i empreses.- Logístics I de transport: viatges costosos, llunyania dels mercats, complicacions per L’idioma, monedes diferents a les d’origen, diversitat cultural.- Legals: Control sanitaris, normes de seguretat, especificacions tècniques, barreres Duaneres i aranzelàries.- Financers: Falta de crèdit de foment a l’exportació, dificultat per tractar amb entitats Financeres locals.- Comercial: Falta de contactes externs i desconeixement del mercat, del client i de les Seves necessitats i de la distribució. Logística:cobreix la gestió i la planificació De les activitats dels departaments de compres,producció,transport, emmagatzematge, manteniment i distribució.Barreres Duaneres: preveu que els productes Industrials estiguin en lliure circulació de mercaderies.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
Empresa Mercats Jjj