Creixement intern i extern de l'empresa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,06 KB

 

LA RELACIÓ ASSISTENCIAL:


Persona o persones que estan en necessitat i directa o indirectament Demanen ajut a una persona o persones i que poder satisfer aquesta demanda.

S´estableix una relació asimètrica. (Ni inferior ni superior) Has de cuidar que sea de semejantes pero no Idèntica.

Freud diu que has de ser neutral i no Jutjar al pacient, però és impossible ser neutral, ja que nosaltres tenim Subjectivitat.

El setting i la funció de contenció

Per això, es va decidir establir un “setting”, és un espai protector de la relació entre el professional i L’usuari. La relació ha de ser càlida, amb molta intimitat.

·Setting intern: No hem de dir el Que has de fer

-Respecte: no dir el que ha de fer, sentir i/o Pensar. L’hem d’ajudar a fer-ho, que pugui sentir, per a que pugui Expressar-ho, això l’ajudarà a pensar i finalment, comprendrà el que li passa. Una de les nostres funcions és legitimar i validar el que les persones poden Estar sentint. Freud deia que s’ha de tenir una neutralitat benèvola diu que no S’ha de jutjar a l’usuari.

-Atenció flotant: procurem no tenir molta Informació prèvia, sinó que interessa que la història flueixi en mans de L’usuari; s’estarà pendent de tot i de res, no serà una atenció dirigida; no Importa que el que expliqui avui sigui diferent que el que va explicar ahir. Revés d’atenció dirigida, digui el que li vingui al cap, associació lliure; Deixis portar i sigui el que vulgui. Professional no focalitza.

·Setting extern: Té a veure amb el Temps, l´espai. : ha d’estar al servei de la confidencialitat; no es pot Molestar, per exemple amb una trucada de telèfon; hem de garantir un espai Tancat i protegit. L’espai garanteix la no interferència; també inclou l’hora, L’horari. Es determina un horari i s’ha de respectar tant a l’inici com al Final de la sessió; sempre es manté el mateix horari, establint-se un Compromís. No interferències, regularitat. El setting també vetlla per la Simetria, som semblants però no som amics. No estableix una relació d’amistat. La empatia té a veure amb la neutralitat; no puc sentir el que sent una mare Que ha perdut un fill, però si m’ho expliques puc intentar entendre-ho.

Funció contenció:


La contenció passa per permetre que l’altre Pugui manifestar el que porta dins; és posar les condiciones perquè la persona Pugui expressar el que sent.

Contenir sentiments, guardar dins. Des del punt de vista psicoanalític té a veure amb dos persones: nadó i figura Materna (primer cuidador). El model de nadó i figura materna, és necessària pel Nadó la funció de contenció (és un subjecte molt necessitat i la figura que Exerceix la contenció pot satisfer la necessitat del nadó). El nadó per defecte No tolera allò que se li fa hostil (pipi, caca, etc.) i per tant, té tendència A evacuar-ho, expulsar-ho; projecta cap a l’exterior tot allò que li fa mal, Fem referència a elements físics, però també es dóna amb elements psíquics (el Plor, cridar, prémer els punys, angoixes, etc.).

Contenció en la relació assistencial: el Treballador social posa les condiciones perquè l’usuari vagi fent, li diem “vostè dirà” i esperem a veure que ens diu, si no parla, esperem, la contenció No pot obligar a parlar, sinó que hem d’intentar facilitar que la persona Parli, per exemple dient “sembla que li costa expressar-se”, això pot ajudar a Iniciar una conversa. El professional ha de tolerar i aguantar sense destrucció ( no podem dir “va, que tampoc és per tant”) i retornem a l’usuari el que ens Ha dit, posant-li nom i significat. Una de les funcions més importants en la Contenció en la relació assistencial és validar i legitimar allò que la persona Està vivint, els seus sentiments i el què ens està explicant

Ex: Mort de la filla, si el Professional diu no s´enfonsi té tres fills més, tapa el que sent, no li posa Nom ni legitima.

Contenció:


fer que la persona entengui el Què li passa, posar límit. Nosaltres li donem un sentit, posem paraules a un Dolor emocional (amor, agressivitat, culpa, vergonya, etc.)

INSIGTH, ELABORACIÓ I ACTING OUT


Insight:

La mirada interior de la pròpia Persona; reconeixement d’aspectes emocionals, necessitats; posar-se en contacte Amb la part emocional; L’insight comporta poder dubtar d’un mateix, “què em Passa? Per què em sento així?”. Tenir reconeixement de la pròpia fantasia

+INSIGHT –PROJECCIÓ + EMPATIA

·Acting out”: és l’oposat a l’insight, “un pas a l’acte”, executar Una acció. L’acting out implica incapacitat per connectar amb aspectes Depressius. En comptes de pensar actuo, implica no pensar; pensar implica Sentir (per això no vull pensar), perquè no puc sentir, no puc connectar amb L’insight; l’acció supleix al pensament.

Projecció: quina mala sort que tinc, Tot em passa a mi.

Insight: què em passa? Per què estic Així?

Insight↔ Funció reflexiva→ Mentalització (Connectar amb events, com sentim, com ho vivim; connexió amb el Camp emocional, relacions humanes, sentiments, elements, etc.)

Quan l’acting out aumenta, disminueix L’insight (projecto la culpa fora. No sento, no penso, actuo; no puc Deprimirme). Les persones que tenen tendència a l’actuació (psicòpata o com el Trastorn límit de personalitat), senten però no poden pensar, subtitueixen el Fet de pensar per l’acció. Quan falla l’acting out i la persona deixa L’activitat, aquesta pot caure en depressió.

Elaboració:


“entendre” què ens passa ens Portarà a elaborar la nostra pròpia vida i evolucionem de manera adequada. L’insight porta a l’elaboració, aquesta a una bona evolució, i l’evolució a Certa curació. L’elaboració implica un processament i treball mental i Emocional; no es suprimeix el símptoma, no és superació ni eliminació de Símptomes.

Requereix un procés, sempre hi ha una Necessitat de temps i espai. Es fa evident amb l’elaboració del dol (és un Procés que és mou endavant i enrere, bidireccional; avui pots estar bé i demà Malament, al següent entens què ha passat i després pots tornar a estar Malament

TRANSFERÈNCIES I CONTRATRANSFERÈNCIES:


La transferència es dóna bastant en Relacions de parella. La transferència, també pot fer que, només, ens Relacionem amb un determinat tipus de persones, aquelles que mantenen una Similitud amb un perfil concret, de manera inconscient. Gràcies a la relació terapèutica Transferencial es pot modificar el model de parella i deixar “entrar” a altres Models que abans un no s’hi fixaria (canvi de model del pare al model del Terapeuta, aquest canvi de model masculí pot fer que una persona s’apropi a un Tipus de noi que abans no s’aproparia).

Hi ha dos tipus de transferència, la Positiva i la negativa, però el positiu és que surtin les dues.

LES POSICIONS ESQUIZOPARANOIDE I DEPRESSIVA O REPARATÒRIA

·Posició esquizoparanoide PEP: la Principal característica és l’escissió tant del jo com de l’objecte, separa els Sentiments d’amor i odi, de l’objecte bo i el dolent. Un objecte intern i un Extern, un bo i un frustrant; un objecte idealitzat i un persecutori.

·Posició Depressiva (PD) o Reparatòria: posició saludable, la sana, en la que estem majoritàriament en la Nostra vida, tot i que anem d’una posició a l’altra. El tema depressiu és Necessari i bo, mentre no es converteixi en una patologia greu. Si una persona No es pot deprimir estaria molt malament i això ens pot portar a la depressió Major

Entradas relacionadas: