Crack borsari

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,31 KB

 

INTRODUCCIÓ


El període d’entreguerres va durar des del 1919 fins al 1939. Durant aquest 20 anys van passar 3 fets molt importants CRACK DEL 1929 això va fer que els Estats Units entri amb una crisi i va ser la mes forta, i es va estendre per tot el món. REVOLUCIÓ RUSSA el 1917 i va haver la revolució Russa. Aquesta revolució es va escampar per altres països i sobretot a Europa RÈGIM FEIXISTA apareixen règims autoritaris que son els règims feixista a Itàlia, la seva política exterior va portar al món cap a la II GM CONSEQÜENCIES DE LA I GM
EUA beneficis: venda d’aliments,a rmes, productes industrial i menys pèrdues humanes 1r potència econòmica 45% de la producció mundial era dels EUA Es fa amb els mercats mundials (dominats abans per països europeus) La meitat de les reserves d’or estaven als bancs EUA Puja el dólar es va convertir per fer els intercanvis.

DIFICULTATS EUROPEES


PAÏSOS EUROPEUS endeutats i empobrits RECONSTRUCCIÓ ECONÒMICA menys producció industrial i agrícola puja l’atur, els preus i hi havia deutes

Quines eren les potències industrials als anys 20? Per què els Estats Units es van convertir en la primera potència econòmica a mundial en acabar la Gran Guerra? Estats Units, Rússia, Gran Bretanya, Alemanya i altres països Perque durant la I GM van vendre aliments,armes i tenien menys pèrdues humanes Quina situació econòmica es vivia a Europa? Quin país tenia la pitjor conjuntura? Per què?Estaven endeutats amb els EUA com a conseqüència dels préstecs de guerra. La Guerra Mundial va empobrir els països europeus. Alemanya havia perdut la guerra i tenia de tornar a pagar el poble i a mes a mes ha de pagar el Tractat de Versalles.


LA PROSPERITAT AMERICANA


ELS FelíÇOS ANYS 20 creixement econòmic AMERICAN WAY OF LIFE Valors: iniciativa, esforç individual, èxit… Enriquiment i benestar Consum de masses CREIXEMENT ECONÒMIC BASAT EN: Taylorisme→ puja la producció i baixa els costos Consum de masses Pugen els salaris Campanyes publicitaries Comprar a termini CREIXEMENT BORSARI Bons resultats empresiarials Demanda creixent de les accions de la borsa: bombolla especulativa PRESIDENTS
Woodrow Wilson (1912-1920) era demòcrater Warren G. Harding (1921-1923) era republicà Calvin Coolige (1923-1921) era republicà Herbert Hoover (1929-1933) era republicà


Quines febleses tenia l’economia dels Estats Units?

L’agricultura va viure grans dificultats. Els preus no pujaven i molts pagessos es van endeutar Què va passar l’Octubre del 1929?

Una onada venedora va afectar a la Borsa, de cop i volta, tothom volia vendre les seves accions i ningú no en volia comprar. Milers d’inversors es van arruinar i el pànic es va apoderar dels ciutadans que van acudir als bancs per retirar els seus diners LA CRISI DE SUPERPRODUCCIÓ
Els primers símptomes de la crisi van aparèixer al camp PAGESSOS AMERICANS Endeutats: compra terres i maquinàries durant la I GM Fi de la I GM menys demanda (productes agrícoles americans)→ menys exportacions Menys preus (productes agrícoles) Ruina de milers de pagessos i molts enmigren a les ciutatsEL CRAC BORSARI DEL 1929


ESPECULACIÓ BORSÀRIA Molts amercians van invertir en la borsa. Mes demanda va fer pujar molt el seu valor La cotització de les accions va arribar a ser molt superior al valor real La desconfiança es va estendre entre els inversors EL 24 d’Octubre de 1929 (dijous negre) una gran onada de pànic es va estendre a la Borsa de Nova York, tothom volia vendre i ningú comprar.

SOBREPRODUCCIÓ

Pugen els estocs això vol dir que baixen els preus, si els preus baixen les empreses tanquen, si tanquen hi ha mes atur i si hi ha mes atur hi ha menys consum LA GRAN DEPRESSIÓ
ELS BANCS Menys valor accions, retirada de diners No poden cobrar els préstecs això fa fallida i tancament de molts bancs Crisi borsària Recessió econòmica generelitzada: agricultura, industria… tancament de fàbriques i a més atur i menys consum Crisi a la resta del món retirada de capitals. Menys inversors i menys importacions

NEW DEAL


1932 van gunayar les eleccions Franklin Delano Roosevelt. Van defensa la intervenció de l’estat per reactivar l’economia ECONÒMIC Programa de recuperació industrial: ajudes empreses amb dificultat i crear emprese públiques Subvencions a l’agricultura: destruir estocs agrícoles Control sobre els bancs: obligació facilitar préstecs menys interesos SOCIAL Puja l’atur: obres públiques Reformes socials: pugen els sous, reduir jornades laborals… Lleis de l’alfabet 5 PROBLEMES Els rics: perquè pagaven més impostos El tribunal supren: va voler treure gent gran i ficar-ni de nova Socialistes i comunistes: perquè acusaven al Rosvel que no feia res Canditats republicans: criticaven el New Deal perquè era molts gastos Grans industrials i empreses: perquè reduien les hores dels treballadors RESULTATS Rellança l’economia/ menys aturats/ recuperació productiva i de la renda nacional Malgrat les mesures del New Deal la crisi no es va superar LLEIS DE L’ALFABET
A.A.A→ acta d’ajust a l’agricultura Destruir collites i supbancionar als pagessos W.W.A→ Administració de l’obra pública Acabar amb la sobreporducció C.C.C→ Cosos de concentració civil Neteja de boscos T.V.A→ Autoritat de la Vall del Tenesis Control les inundcions del riu Tenesis, construir pantants N.R.A→ Adiministració per la Recuperació Nacional Afavorir els treballadors, augmenta els salaris

Entradas relacionadas: