Cost d'emmagatzematge

Enviado por Roger Mercader y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,98 KB

 

Laprovisionament és la funció adreçada a posar a disposició de lempresa tots aquells
productes, béns o serveis, de lexterior que són necessaris per al seu funcionament.

Els seus objectius són:
1. Predir els materials per lelaboració o comercialització que lempresa necessita.
2. Evitar la ruptura destocs que pot tenir conseqüències molt negatives per a lempresa.
3. Planificar i gestionar les compres. És imprescindible la cooperació amb el departament
de compres.
4. La gestió dels estocs al menor cost possible:

Les principals funcions del departament de compres són:
1. Rebre les sol·licituds del material.

2. Adquirir els materials amb la qualitat necessària per satisfer les necessitats internes
(fabricació) i externes (client final).
3. Negociar les condicions més òptimes en quant a qualitat, preu, termini de lliurament i
servei.
4. Buscar proveïdors competitius:

5. Aconseguir els subministraments a temps perquè els materials estiguin disponibles quan
siguin necessaris. El just-in-time és un mètode de gestió destocs que consisteix en
adquirir les mercaderies en funció del consum


PRODUCTES I MATERIALS QUE SEMMAGATZEMEN

30COMERCIALS,31MERCADERIES32ALTRESAPROVISIONAMENTS,320Elementsiconjunts incorporables,321 Combustibles,322 Recanvis,325 Materials diversos,326 Embalatges,327 Envasos,328 Material doficina,33 PRODUCTES EN CURS,34 PRODUCTES SEMIACABATs,35 PRODUCTES ACABATS,36 SUBPRODUCTES, RESIDUS I MATERIALS RECUPERATS.

Subproductes

Els de caràcter secundari o accessori de lactivitat principal, Residus:
els que sobtenen alhora que productes i subproductes, sempre que tinguin un valor
intrínsec i puguin ser utilitzats o venuts.

Materials recuperats:


són els que pel seu valor intrínsec entren novament en el magatzem
després dhaver estat utilitzats en el procés productiu.

Empreses industrials

El flux de materials en una empresa transformadora és el següent:
1. Proveïment de matèries primeres i altres materials que obtenen dels proveïdors per
sotmetrels a un procés delaboració o transformació. 2. Transformació dels materials en productes acabats, transformats i aptes per a la
venda. 3. Distribució i venda dels productes acabats.

Empreses comercials


Els estocs són de béns o mercaderies adquirits per vendrels a tercers sense transformació
prèvia És essencial el cost dels productes, donada la competència que existeix entre les
diverses empreses que venen productes idèntics.1. El proveïment en les empreses comercials majoristes prové directament del
fabricant, mentre que en les minoristes o detallistes el productor pot ser el
fabricant o un distribuïdor majorista.2. La distribució, en una empresa majorista, es dirigeix a través dempreses detallistes
i, en el cas daquestes, directament al consumidor final.
El cost del producte i la rapidesa en servir-lo seran les dues variables principals.


RESUM DEL PROCÉS: Proveïment-Emmagatzematge-Venda
MAGATZEM DE PRODUCTES ACABATS
La cadena logística sinicia amb laprovisionament de matèries primeres i segueix amb la
fabricació i el primer emmagatzematge. Però és la darrera fase (emmagatzematge i distribució) la que es relaciona més directament amb el client. Consisteix a atendre les demandes dels clients i enviar els productes que hagin adquirit.

Empreses de serveis
Centren les seves funcions en satisfer les necessitats dels clients. Els béns que adquireixen són per dur a terme la seva activitat i, en ser dús, no sacostumen a emmagatzemar.

TIPUS DE COMPRES

Compres especials

Es tracta de compres que no es realitzen amb freqüència i que suposen un elevat cost per a
lempresa. Un exemple daquestes compres seria ladquisició de béns dequip.

Compres per anticipat

En aquest cas sadquireixen productes que lempresa no necessita en aquest moment. De
vegades lempresa sap que li caldran uns materials concrets en el futur i els compra a unpreu inferior al que preveu que hi haurà en el moment dutilitzar-los.

Compres estacionals


Són compres per a productes de temporada i que cobreixen la demanda estacional daquests.

Compres rutinàries


Són compres de petites quantitats per cobrir la demanda darticles dús constant.

Compres oportunitat


Són compres de mercaderies a uns preus que es consideren excepcionalment bons, que es realitzen encara que lempresa no necessiti els productes en aquest moment.

Compres durgència


La seva finalitat és comprar petites quantitats dexistències per cobrir necessitats urgents del departament de fabricació o del departament comercial.

Entradas relacionadas: