Cor quiet josep carner pdf

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 16,1 KB

PORTA D’HOSTAL

Tema

 • pas del temps: tempus fugit

 • jo poètic: poeta en 1a persona

 • tedi: temps lliure

 • la vida és inútil

 • malgrat la inutilitat de la vida ningú la vol deixar ( la vida )

 • un home a l’estiu observa les persones que al voltant des de un hostal i els compara amb la forma que té ell d’afrontar els problemes de la vida

CANÇONETA INCERTA

Tema:

 • la incertesa de la vida amb la relació amb Antonio Machado

 • To existencial

 • cada dia del món és incert

 • camp semàntic mediterràni

 • emocions i els camins que prenem el dia a dia 

 • Carner va ser un dels màxims exponents de la poesia noucentista tot i que al final d’aquest moviment, segueix la seva pròpia evolució

MÈTRICA I RIMA

 • format per 3 estrofes de 8 versos cadascuna

 • cada estrofa es pot dividir en 2 grups de 4 versos de manera que s’alteren els versos de 8 amb els de 4

 • tots els versos són d’art menor o versos curts

 • rima consonant:  a b a b, c d c d, i així successivament 

 • alternança entre la rima masculina i femenina des del començament fins al final del poema

ESTRUCTURA

 • està titulat , format per 3 estrofes de 8 versos

OBJECTIU NOUCENTISTES

 • civisme, elements urbans

 • mira la natura amb ulls d’una ciutat i arriba a desconfiar de la naturalesa 

NOCTURN

 • la primera secció es diu les nits, que consten de 10 poemes, són els que primer va escriure

 • alguns ja els tenia escrits al 1922 i son dos : Nocturn i Perdut en món jardí, publicats als Jocs Florals de BCN. 

 • són independents però presenten una unitat i aquests dos són els més importants

 • Carner s’interessa x simbolisme

TEMA

 • La imatge de la nit= la nit és un misteri= emocions

 • el dia és la raó

 • es posa al descobert l’inconscient

 • es planteja preguntes filósòfiques: hi ha una realitat més enllà de les coses

 • és habitual trobar al poeta despert quan els altres dormen a la nit

 • alguns crítics diuen que mateix insomni  

 • llenguatge metafòric: difícil d’entendre 

CAU A LA MAR L’ESTEL MÉS BELL

CONTEXT

 • pertany al llibre el cor quiet publicat el 1925

 • dividit en 5 seccions i el poema forma part de la primera: les nits, que convida a fer reflexió sobre l’existència, la vida, la mort… 

ESTRUCTURA

 • externa: 3 estrofes les quals estan numerades amb numeració romana. 1a estrofa de 8 versos, la 2a de 16 i la 3a de 16.

 • Interna


1a part: el poeta es dirigeix a l’estel i el parla, fa preguntes retòriques, expressa el sentiment que li produeix l’estel

2a part: reconeix que li produeix una sensació se sorpresa, preguntes retòriques que fa que reflexioni sobre l’existència i els sentiments que podria tenir l’estel i fa afirmacions sobre les seves reflexions 

3a part: dos darrers versos de la 3a estrofa que clouen el poema, que l’autor planteja el tema del poema 

TEMA

 • existencial que utilitza un símbol: estel fugaç que cau sobre la mar: final de l’existència, mort, de la qual cap ésser pot escapar

 • a partir d'aquí fa preguntes sobre la pròpia existència 

 • utilitza un to seriós : reflexió profunda i pensativa

ANÀLISI

 • encavallaments: bruscos : mes ta joia i ta Pau…

 • antítesi: temes religiosos propis del cristianisme: Pau a l’infern…

 • preguntes retòriques: van dirigides a l’estel i fa reflexionar 

 • metàfora: expressa el tema que es el fi de l’existència, mort 

ELS POLLANCS DE FRANÇA


ESTRUCTURA

 • 26 versos

 • versos de 10 i 11 síl 

 • masculins i rima consonant: A, A, B, B, C, C, D, D…..

TEMA

 • descriu un paisatge a França

 • parla sobre un arbre anomenat pollancre 

 • fa referència a la religió, diu que cada un dels pollancres guarda un missatge de Déu i que es situen a banda i banda del camí que porta a una ermita o església fent de soldats

cada arbre necessita estar en el seu lloc per florir

l’ametller vora el mar

la pomera al mig d’un prat

la perera al fons d’un hort

el magraner prop del graner


Entradas relacionadas: