Contracte de treball i drets laborals

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,77 KB

Contingut d’un contracte

Contingut de la prestació laboral: que feina ha de fer

Durada: fix o temporal

Remuneració salarial: salari mensual i altres components del salari

Període de prova: 6, 2 o 3 mesos

Temps de treball: durada fixa, vacances…

Forma del contracte: escrit o oral


Temps laboral

Jornada Laboral: Setmanal: max. 40h Diària: max. 9h al día

Descansos: Dins de la jornada: 15 min si supera 6h Entre jornades: han de transcorre 12h

Setmanal: 1 dia i mig

Vacances: min. 30 dies

Jornada nocturna: min. 3h

Treball a toms: producció continua i s’organitza amb torns rotatius.

Hores extraordinàries: Normals: per experiència a l’empresa Per força major: prevenció de danys

Les organitzacions sindicals

· Organitzacions en què les persones treballadores s’associen lliurament per defensar els seus drets laborals.

· Protegeixen els drets laborals dels treballadors, els assessoren en aspectes legals i poden discutir amb l’empresa com a representants vàlids dels treballadors.

· Són els interlocutors dels treballador en els processos de negociació col·lectiva.

· Algunes organitzacions sindicals són: CCOO, UGT, CGT o USO.

Les organitzacions empresarials

· Associacions d’empreses en forma d’organitzacions empresarials, anomenades patronals, per defensar els seus interessos i per participar en la negociació col·lectiva i la resolució de conflictes.

· Algunes organitzacions empresarials són: CEOE i CEPYME.

Vaga

▪ Interrupció de la prestació laboral per part dels treballadors amb la finalitat d’imposar certes condicions a l’empresa o de manifestar una protesta.

▪ S’ha de notificar per escrit a la direcció de l’empresa, explicant:

◻ Objectius de la vaga.

◻ Gestions prèvies per solucionar el conflicte.

◻ Data d’inici.

◻ Composició del comitè de vaga.

▪ Durant la vaga, no es té dret al salari.

▪ S’ha de respectar el dret a treballar dels qui no segueixen la vaga.

▪ L’empresa no pot sancionar els treballadors en vaga ni substituir-los per treballadors nous.

Tancament patronal

▪ Tancament del centre de treball per part de l’empresa.

▪ S’ha de donar alguna d’aquestes circumstàncies:

◻ Perill notori de violència.

◻ Ocupació il·legal del centre de treball.

◻ Inassistència o irregularitats en el treball.

▪ Si l’autoritat laboral considera just el tancament, els treballadors no cobren salaris. En cas contrari, sí que en cobren.

Entradas relacionadas: