Contracte de compravenda a terminis

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 40,77 KB

 

borrar tipex oficial[1]clausulat es part d'un contracte que conte les clausulales que refecteixen tots els acords a que han arribat

mercantil la compravenda de coses mobles per revendre-les civil la compravenda de coses immobles o mobles per consum privat.

 l'extinció d'un contracte es produeix quan aquest deixa de tenir efecte i desapareixen les obligacions i el drets que genera.

Compravenda a terminis:


el venedor lliura la cosa al comprador, que s'obliga a pagar-l'hi de forma franccionada en un termini superioe a tres mesos

Element:


Personals


Venedor, comprador.

Reals

Be, el preu, les condicions de venda. forma: forma

subministrament, compravenda a terminis, leasing, franquícia comerça per Internet consignació mercantil, venda sobre cataleg, venda internacional.

lloc i data en que es realitza el contracte, relació dels element personals, manifestació de la voluntat de les parts, clausulat. Relació dels elements reals, cloenda.

obligacions contracte:

Comprador

Rebre la mercaderia en les condicions acordades i fer-se carrec, vendedor:
Custodiar i conserva la mercaderia destinada a la venda fins al moment de lliurar-la al comprador.

Entradas relacionadas: