Baix continu

Enviado por Chuletator online y clasificado en Música

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,69 KB

 

ELS INSTRUMENTS


Violí

Viola de gamba

Violoncel

Flauta de bec

Flauta travessera

Oboé

Fagot

Clavicordi

Orgue

Clavicèmbal

Cornetto

Trompetes

Trompa

Trombó

Timbales

Arpa

Llaüt

Guitarra

Castrati

COM ÉS LA MÚSICA DEL Barroc


Barroc Primitiuà Naixement de l’oratori i l’òpera. La melodia és preponderant.

Barroc pleà Predominació de la Suite i les noves modalitats de l’òpera.

Barroc Tardàà Desenvolupament del concert i la sonata.

Característiques:·La música té les mateixes caratcerístiques de les arts Del Barroc (lluminositat, vistositat, colors, vitalitat, plena de moviment i Dramatismes.

·Té una funció propagandística del poder religiós i civil.

·Els artistes volen ser expressius i captar la atenció Dels espectadors.

·Aportació de luxe a les corts europees.

·Mostra més llibertat que la música renaixentista gràcies A diferents recursos (salts, cromatismes, figuracions ràpides, etc).

·Els autors no composen models vocals, sinó que indiquen Per quin instrument va adreçat cada peça.

·Requereix un tempo constant per aconseguit interpretar Conjuntament.

·Utilització de l’escala major i menor, cada nota D’aquestes escales té una funció (les més importants: dominant i tònica).

·L’orquestra barroca requereix una secció de corda Estable.

·La Música instrumental s’independitza definitivament de la vocal. Els instruments es perfeccionen, i la Música instrumental adquireix per primera vegada tanta importància com la Música vocal.

·El Violí es consolida com a Instrument solista preferit. Els millors els fabriquen a Itàlia, on viu el gran Constructor Stradivari.

·Els Compositors no indicaven quasi mai quins instruments havien de tocar el baix Continu.
Els músics de l'època ja sabien quins eren els més apropiats: per Interpretar els acords ( instruments polifònics): clavecí, orgue, llaüt, arpa, Guitarra, tiorba. Per interpretar la línia del baix continu ( instruments Melòdics): Violoncel, viola de gamba, contrabaix, fagot.

·Un Concert és una obra que presenta el diàleg musical entre l’orquestra i un instrument solista (concert per a solista) o diversos (concerto grosso).

CARACTERÍSTQUES MUSICALS:La Melodia:


·Mostra molta més llibertat que la del Renaixement

·Utilització de recursos com els salts, cromatismes, Figuracions ràpides, etc.

·Els autors utilitzen recursos del llenguatge musical per Expressar estats d’ànim o sentiments.

El ritme:


·La majoria d’obres Barroques segueixen un tempo constant.

·Els compositors comencen A posar a les partitures les indicacions que encara utilitzem actualment (largo, adagio, andante, moderato andante, moderato, allegro, presto, Prestissimo).

·Per altra banda, les Indicacions de compàs i figures que s’utilitzaven en el Barroc, són les Mateixes que utilitzem actualment.

EL BAIX CONTINU


És un sistema d’acompanyament característic de la Música barroca, que consisteix en una línia de baix sobre la qual s’interpreten Uns acords improvistats.

Per interpretar els acords (insutruments polifònics

Clavecí, Orgue, llaüt, arpa, guitarra, tiorba (tipus de llaüt)

Per interpretar la línia de baix (instruments melòdics)


Violoncel, Viola de gamba, contrabaix, fagot

Entradas relacionadas: