Continguts del 2n parcial de la 2a avaluació

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 3 KB

Comunicació

 • El Reportatge i la notícia (fotocòpia comparativa feta a classe)

Ortografia

 • Les normes d'accentuació. (U1, Ortografia)
 • L'accent obert i l'accent tancat (U2, Ortografia)
 • L'accentuació diacrítica (pdf. diacrítics penjat al classroom)
 • La dièresi (U4, Ortografia)

Gramàtica

 • El nom. Identificació. El gènere i el nombre. (U1. Gramàtica)
 • L'adjectiu. Identificació i flexió. (U2. Gramàtica)
 • Els determinants. Identificació i classificació. (U2. Gramàtica)
 • El verb. Identificació. Conjugacions. Formes verbals (simples, compostes, perifràstiques i no personals) (U3. Gramàtica)
 • Identificació de les perífrasis verbals. Classificació de les perífrasis en: obligació, probabilitat, intencionalitat, possibilitat i repetició. (U5. Gramàtica)
 • Identificació de l'adverbi, preposició i conjunció. (U6. Gramàtica)

Literatura

 • Com anomenaven a les llengües romàniques a l'edat mitjana?
 • Les anomenaven amb el nom de "vulgar".
 • Quina és la importància de Ramon Llull per a la cultura europea i catalana?
 • * És el primer autor europeu en escriure en una llengua romànica sobre temes fins llavors reservats al llatí, com ara filosofia, teologia, pedagogia, ciència...
 • * És considerat el creador del català literari, va haver de crear un model de llengua útil per tal de tractar temes que fins aquells moments només havien estat escrits en llatí.
 • * És considerat l'autor de la primera novel·la de la literatura europea i catalana, el "Blanquerna".
 • On i quan va néixer Ramon Llull?
 • Va néixer el 1232 (s. XIII) a Mallorca. Els seus pares havien vengut a Mallorca amb les tropes del Rei En Jaume.
 • Quin fet, segons Llull, va fer que canviàs la vida pecaminosa que duia?
 • Mentre composava a la seva cambra una cançó trobadoresca a una de les seves amants, se li va aparèixer Jesucrist crucificat i, tal com ell mateix explica, allò li va fer entendre que havia de canviar d'estil de vida. Va abandonar família, vicis i béns.
 • Després de la conversió, Llull dedicà la seva vida a tres objectius. Quins?
 • Després de la conversió, Llull va dedicar la seva vida a difondre el cristianisme primitiu. Per fer-ho es va proposar tres objectius:
 • -convertir els musulmans, jueus i gentils a la religió cristiana
 • -escriure llibres per tal de difondre el cristianisme
 • -crear escoles per formar missioners que l'ajudassin en aquesta tasca (Monestir de Miramar)
 • En quines llengües va escriure Ramon Llull? Per què?
 • Ramon Llull va escriure en:
 • *Occità. Les composicions trobadoresques que dedicava a les seves amants.
 • *Català. Per tal de difondre el cristianisme primitiu entre el poble.
 • *Àrab. Per tal de convertir els musulmans.
 • Quantes obres va escriure Ramon Llull?
 • Llull va escriure més de 300 obres

Entradas relacionadas: