Context històric de la Roma imperial

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,65 KB

 

COLOSEU O AMFITEATRE FLAVI:

Cronologia:  72-80 d.C.

Autor Desconegut, tot i que va ser encarregat per l’emperador
Flavi en època imperial I el trobem a Roma.
Fan servir el morter, el maó, el marbre...Trobem Arquitectura arquitravada i voltada.

Context històric
:

-Època Imperial. L’Imperi tenia una sòlida estructura Social, jurídica, política i comercial

-Romanització de  Les terres de l’Imperi. L’art propagandístic era bàsic  per cohesionar un Imperi tan extens i divers- Construït durant la dinastia flàvia (s. I dC), exactament el 72 i el 80 dC.

-Comitent: emperador Vespasià (69-79 d.C) com a Compensació al poble de Roma de l’època del tiràni que suposadament havia estat Al darrera d’un incendhavia patit la ciutat. L’emperador es vol guanyar la simpatía Del poble en un moment de pressió dels pobles bàrbars crisi econòmica. 

-Inaugurat l’any 80 per seu successor Tit (79-81).

-No es va acabar completament fins l’any 82 gràcies iniciativa De Domicià (81-96)

-Acabades les obres, el Colosseu es va convertir en L’amfiteatre més gran que s’havia construït mai.

Estil General: ROMà imperial

-És un estil Eclèctic (beu d’altres cultures).

-És pragmàtic. Són més pràctics que artistes. Són enginyers.

-Tendència al Realisme i a la plasmació de coses concretes i quotidianes.

-L’artista com A individual no té importància.

-A l’època Imperial l’art és el mitjà més important de representació i glorificació del Poder.

-Importància Cabdal en la formació de la cultura estètica occidental.

-Arquitectura:

oÚs de l’arc i La volta. Substituint l’arquitrau.

oOrdres Clàssics grecs, toscà i compost.

-Escultura:

oRealisme: Retrat.

oConsciència Històrica: escenes bèl·liqües.

-Parets i Terres de diferents edificis decorats amb pintures i mosaics.

-Materials: Pedra, maó, fusta, morter o formigó i barreja (pedres, sorra, conglomerat i Aigua). A partir del s II aC recobriran edificis importants amb materials Nobles com el marbre, també utilitzats en columnes.

-El mur ja no és un element de tancament i es converteix en un element sostenidor principal.

-La columna i L’entaulament fan una funció decorativa. Decoraven el fris (garlandes, Brucanis, sanefes, inscripcions, etc.).

Anàlisi Formal: Planta el·líptica (al centre està l’arena que és on es Desenvolupa l’acte i està envoltada per la càvea). És molt gran i estava alçat A 4 nivells. Té una gran complexitat estructural i l’exterior estava recobert De marbre. Trobem a arquitectura arquitravada i voltada.

En cada Pis trobem una successió d’arcs de mig punt que se sostenen en uns pilars amb Columnes adossades a aquests amb una funció decorativa  à trobem Una conquesta del joc de línies rectes i corbes . Els pilars sostenen els Arquitraus que diferencien un pis d’un altre i tot l’edifici s’aixeca sobre un Estilobat. El 1er pis l’ordre de les columnes es toscà, al 2on jònic i al 3er Corinti. El 4rt és més tardà, no trobem els arcs i hi ha lesenes amb capitells Més aviat corintis i hi podem veure unes petites finestres. A la façana, entre Els arcs del 1er i el 2on pis hi havia una decoració escultòrica amb Personatges importants.

La càvea S’aixeca en una sèrie de voltes à Superposades sobre unes palestres reforçadés amb murs de formigó (tot el pes es Recolzava sobre un sòcol que envoltava tota l’arena). La decoració era abundant (sobretot a l’interior del 2n i 3r pis).

S’accedia Per uns arcs en el pis inferior i hi ha un complex conjunt de galeries per Accedir-hi. Entre nivells hi havia unes escales per accedir a l’altre pis.

Sota L’arena hi havia les dependències del servei, els animals i les  canonades per omplir l’arena impermeable per Fer  les naumàquies o batalles navals.

Estil: és ROMà imperial (és la uníó de 2 teatres grecs) amb un sistema voltat i Arquitravat amb una càvea molt desenvolupada i amb galeries complexes à obra mestre d’enginyeria. Trobem una successió harmònica dels ordres, monumentalitat...

Interpretació I significació: es va construir com un regal al poble de Roma amb Un caràcter públic i civil on s’oferien espectacles diversos gratuïts . La gent Es situava de manera jeràrquica (els més importants a la zona més baixa).

Té una Funció propagandística (és una manifestació del poder de l’emperador)

Influències: clara Influència grega (amb les ordres, els teatres grecs (uníó de dos teatres), Etc). Es comparable al teatre grec
Marcello on es veia la superposició d’ordres (composició harmònica. Trobem amfiteatres similars però no tan grans. (Tarragona, Mérida, Pompeia...)   Influencià en els estadis esportius, les places de toros, etc. La Superposició influeix en el Renaixement i en el Barroc.

Entradas relacionadas: