Context historic del memorial de greuges

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,64 KB

Exercici 1:

Memorial de Greuges del
1885:
Pregunta 1:

A) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts]


És una font de tipus primari (contemporània dels fets). És un document públic, de caire polític, concretament és un escrit o un memorial, que es presenta al rei Alfons XII i on es recullen tota una sèrie de queixes sobre La situació politicoadministrativa, lingüística i legal de Catalunya.

B) Digueu quin és el context històric de la font. [0,75 punts]

El context històric es situa durant el regnat d'Alfons XII, dins del període de la Restauració, quan durant el 1885, el centre català convoca una reuníó a l’allotge de Barcelona, on es redacta un document que es diu "El memorial de greuges". Aquest es considera el primer manifest catalanisme.

C) Expliqueu DOS dels greuges que conté la font. [1 punt]


Un dels greuges que denuncia el catalanisme és la reivindicació de l’ús de la llengua catalana, es a dir, que la llengua catalana es pugui Ensenyar i utilitzar oficialment, ja que durant aquell període, no es podia.
Un altre dels greuges que denuncia el catalanisme és la creació D’un “sistema regional” o poder a les regions, es a dir, que no volien el centralisme de l'estat espanyol que hi havia en aquell moment.

Pregunta 2:
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu raonadament DUES diferències entre els dos tipus de catalanisme Que es donaren a Catalunya entre el 1876 i el 1898. Esmenteu un representant De cada un i les obres doctrinals que redactaren. [2,50 punts]
Els dos tipus de catalanisme de llavors eren el catalanisme conservador i el catalanisme progressista. 
El catalanisme conservador volia una Catalunya de bases catòliqües, mentre que el catalanisme progressista  el que pretenia era progressar com a nació i deixar enrere el catolicisme. Per altre part, el catalanisme conservador estava dirigit per la burgesia, mentre que el catalanisme progressista estava dirigir pel poble.
Un representant del catalanisme conservador és Torras i Bages, autor de "La Tradició Catalana" que va ser publicada l'any 1892, on defensa l'esperit de Catalunya a través de la família, la propietat i la religió.
Un representant del catalanisme progressista és Valentí Almirall, autor de "Lo Catalunya", publicat l'any 1886 que va ser una doctrina del primer catalanisme polític.
b) Expliqueu els fets mes importants del catalanisme durant la Restauració fins a L’aprovació de les Bases de Manresa, i expliqueu-les. [2,50 punts]
Els fets més importants que podem veure serien:
- La reuníó del Primer Congrès Catalanista (1880): Valentí Almirall surt del partir republicà federal i organitza el 1r congrés catalanista, on hi convoca a totes les forces catalanes, fins i tot el federalisme.
- La Fundació del Centre Català (1882): Valentí va començar a dir que el catalanisme havia de superar la seva condició literària, cultural i artística. Deia que el catalanisme s’havia de ocupar de fer política. Per fer això funda el primer partit que és el centre català (1882). Reivindica l’ús de la llengua catalana, el dret civil català, divisió comarcal de Catalunya i proteccionisme econòmic.
- El Memorial de Greuges (1885): Al 1885 el centre català convoca una reuníó a l’allotge de Barcelona. En aquesta reuníó es redacta un document que es diu “El memorial de greuges”. Aquest es considera el primer manifest del catalanisme. Es denuncia: el centralisme de l’estat espanyol i es defensa el proteccionisme i el dret civil català.
- La Campanya en defensa del Dret Civil català (1889): la Lliga de Catalunya va promoure una campanya en defensa del dret civil català i contra el projecte de reforma del Codi Civil espanyol que s’estava discutint a les Corts. Finalment, el govern va accedir a canviar la redacció del Codi Civil, fet que va ser presentat a l’opinió pública com la “primera victòria del catalanisme”.
- La formació de la Uníó Catalanista i L’aprovació de les Bases de Manresa (1892): El 1891, per iniciativa de la Lliga es va constituir la Uníó Catalanista per a la publicitat de les idees regionalistes i la realització del programa del catalanisme. Es va acordar convocar a totes les entitats catalanistes a una magna assemblea a Manresa el 25 de març de 1892, on es van discutir i aprovar les Bases per a la Constitució Regional Catalana.

Però les Bases de Manresa eren sobretot un conjunt d'articles constitucionals pels que Catalunya es regiria en relació amb l'Estat. Era un programa teòric de marcat caire conservador i tradicionalista. No donava solució als problemes del moment, tenia un to antiliberal, rebutjava el sistema parlamentari i reivindicava el sufragi corporatiu. Era el resultat del predomini del catalanisme d'una intel·lectualitat profundament conservadora, amb preferències per una societat pairal i catòlica.

Entradas relacionadas: