Context historic catalanisme

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,93 KB

Per a la seva banda, els Jocs Florals es van popularitzar i van esdevenir Una festa cívica i una plataforma de difusió del català.
Va ser gràcies a Aquest certamen que van destacar uns quants literats preocupats per fixar la Llengua: 

-Jacint Verdaguer: prosista i poeta (llengua viva)

-Àngel Guimerà: tragèdies, drames ROMàntics, problemes socials

-Narcís Oller: gènere novel·lístic

AIXÒ VA SER POSSIBLE PERQUÈ EL CATALÀ JA S'HAVIA INCORPORAT A LES PUBLICACIONS PeríÒDIQUES: La Renaixença, Diari Català, La Tramontana, La Campanya de Gràcia.

2. ELS INICIS DEL CATALANISME POLÍTIC


A Catalunya la construcció de l'Estat liberal va aixecar crítiques de diversos Sectors que proposaren formes descentralitzadores que culminaren en Plantejaments federalistes i autonomistes.

2.1. La crítica del centralisme

Les diferents constitucions del nou Estat Liberal van definir Espanya com a Una nació única amb les corts com a úniques dipositàries de la sobirania Nacional i van apostar per un model d'organització estatal basat en la Centralització política, administrativa, econòmica, jurídica i militar.
-Regnat d'Isabel II l'Estat Liberal va haver d'enfrontar-se A les crítiques de certs sectors del progressisme català que discrepaven d'una Centralització tan radical i reclamaven més atribucions per als ajuntaments i Les diputacions.
-Els moviments populars que es produïren entre el 1835 i el 1843 van palesar Aquest descontentament i van ser la primera mostra d'oposició al centralisme.
-1842 insurrecció a Barcelona
-1843 La Jamància es van formular projectes de reforma de l'Estat amb un alt Contingut anticentralista.
-Durant la dècada Moderada (1844-1854) es va produir un Augment del centralisme, acompanyat d'una política que va comportar la Declaració de l'Estat de guerra a Catalunya en diferents ocasions. Això va Comportar que catalans moderats iniciessin un cert distanciament dels seus Homònims espanyols i que reinvidiquessin el particularisme català.
Mañé i Flaquer, Duran i Bas, Balmes.

2.2. El Federalisme

-1840 en un context de lluites polítiques i socials, el federalisme es va Iniciar a la mà del republicanisme amb Abdó Terradas .
-1868 amb la formació del Partit Republicà Democràtic i Federal les idees Federals van experimentar una expansió política important. Especialment a Catalunya, petita burgesia i proletariat.
-Francesc Pi i Maragall va ser el primer teòric del federalisme va sostenir que Espanya era una nació que havia de garantir la plena participació dels Ciutadans , exercici de llibertats, protecció de drets i igualtat jurídica. En Conseqüència l'Estat Federal espanyola havia de ser el resultat de la uníó Voluntària de les diferents regions de la península.
-1869 grup de federals catalans, (Valentí Almirall i Josep Anselm i Clavé) van Signar el Pacte Federal de Tortosa
QUE CONSTITUÏA UN ACORD PER IMPULSAR L'ESTAT FEDERAL ESPANYOL QUE TINGUÉS EN COMPTE LA REALITAT HISTÒRIA DE L'ANTIGA CORONA D'ARAGÓ  I QUE ES FOMENTÉS EN LA SOBIRANIA POPULAR.
-Durant la Primera República es va concretat com havia de ser un Estat Federal I es va fer efectiva a la Constitució de 1873. Però el fracàs de la república i La nova situació de la Restauració van fer perdre la influència del Republicanisme i el partit es va fragmentar.
-Restauració: el federalisme va replantejar-se la relació entre els diferents Territoris. Josep M. Vallès i Ribot principal referent del federalisme a Catalunya va proposar la redacció d'un projecte de Constitució de l'estat Català dins de la Federació Espanyola. CORTS SOBIRANES, GOVERN AMB ÀMPLIS COMPETÈNCIES  I PACTE FEDERAL.
-El nou programa federalista no va ser compartit pel conjunt del partit federal I Pi i Maragall va reformular el projecte a nivell espanyol posant accent en la Problemàtica social, (reforma agrària i treballadors industrials). La defensa De la independència de Cuba feta per Pi i Maragall va augmentar les dissensions A l'interior del partit, decadència a la seva mort.

2.3. Valentí Almirall I el Centre Català


Valentí Almirall va ser la figura cabdal en el catalanisme polític, del qual ha Estat considerat un dels primers impulsors.
-1881, Almirall un dels dirigents federalistes va trencar amb Pi i Maragall i Es va decidir a impulsar una política específicament catalana i al marge dels Partits d'àmbit estatal.
-La seva tasca propagandística el va portar a promoure el Primer Congrés Catalanista (1880): que pretenia aplegar tendències diverses des del Federalisme republicà fins la primera assossiació catalanista La Jove Catalunya.
-Almirall en el Diari Català va explicar la necessitat que el catalanisme Superés la formulació literària i cultural i passés a ocupar-se d'interessos Materials del país, és a dir, fer política.  Aquesta idea va ser el centre Del Congrés Catalanista en el qual es va acordar formar el Centre Català (1882) Encarregat de desenvolupar un programa reinvindicatiu i de crear nuclis Propagandístics arreu del Principat.
-El Centre Català va convocar el Segon Congrés Catalanista (1883)  en el Qual es va denunciar el caràcter sucursalista dels partits dinàstics a Catalunya i es va fer la crida de l'abandonament  i la implicació en Organitzacions catalanes.

El Memorial de Greuges


-1885 el Centre Català va organitzar un míting a la Llotja de Barcelona en que Van participar organitzacions econòmiques de la burgesia, entitats catalanistes I institucions culturals. Per tal d'assolir projecció pública  es va Redactar un document "Memorial de Greuges" que va ser presentat a Alfons XII i que va constituir el primer manifest unitari del catalanisme.
- El Memorial denunciava el centralisme i demanava el dret a impulsar la vida Regional; defensava  el proteccionisme  i el dret civil català davant L'amenaça d'elaborar un nou codi civil únic.
-La mort del rei aquell mateix limità l'eficàcia del document però el seu impacte A Madrid va ser notable. També va aproximar el moviment catalanista a la Burgesia.
-1886 a partir d'aquestes experiències i de la reflexió doctrinal, Almirall Publicà "Lo Catalanisme"  on s'establien les bases del Catalanisme progressista. Explica la seva concepció del particularisme català Con a motor per al desenvolupament de Catalunya i la regeneració d'Espanya. Per Això calia una gran tasca d'agitació cultural, al marge de les institucions Oficials i fundar una organització política interclassista amb capacitat D'intervenir en les eleccions.

El fracàs del projecte Almirall


La proposta d'Almirall va mostrar-se inviable ben aviat i va anar perdent Suport.
-D'una banda representava un catalanisme massa republicà per atreure amplis Sectors de la burgesia catalana que se situaven en l'òrbita política Monàrquica.
-De l'altra tenia un component social més feble que el republicanisme federal, La qual cosa en limitava les bases populars.
-La forta oposició d'Almirall a l'Exposició Universal de Barcelona de 1888 en Gran part promuguda per l'alcade Rius i Taulet va contribuir al seu aïllament i Al distanciament de la burgesia.
-El Centre Català va desaparèixer i la influència d'Almirall en el moviment Catalanista va esmorteïr-se.

2.4. La Lliga de Catalunya i el Missatge A la Regent

Les discrepàncies dins el Centre Català van fer escindir-se i formar de la Lliga de Catalunya(1887) que Aplegava a homes com Narcís Verdaguer i Callís, Lluís Domenech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, Enric Prat de la Riba al costat d'altres que procedien De la Renaixença com Àngel Guimerà.


Entradas relacionadas: