Context historic catalanisme polític

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,31 KB

 

Al 1881 arriba per primer Cop al poder el Partit Liberal Fusionista. Es consolida el règim Malgrat la mort d’Alfons XII, i té lloc la regència de Mª Cristina, per la minoria d’edat d’Alfons XIII. Es signa el pacte del
Pardo, que és l’encarregat de consolidar el turnisme. Després De governar 2 anys, el partit fusionista també governa de 1885 a 1890. En primer lloc les característiques que hi ha és una certa Tolerància contra l’oposició, llei d’associacions, llei de Judicis per jurat, sufragi universal masculí,... El partit Liberal Fusionista es fusiona amb fraccions liberals progressistes i després S’unirà al partit possibilista de Castelar. En aquest període es Consoliden les bases de l’estat modern espanyol.
També es forma en Aquest període la Triple Aliança entre Itàlia, Alemanya i Àustria I els parits dinàstics estaven a favor de la Triple Aliança. A més a més també és Un període important a nivell intel·lectual. Entra el moviment Positivista dintre de les ciències socials, que consisteix en Aplicar mètodes de ciències experimentals a les ciències socials. El positivisme té influència de Joaquim Costa, que crea un corrent De pensament anomenat regeneracionisme, que parlava de superar el Caciquisme i el fatalisme de l’Estat Espanyol per tal de lluitar Pel futur. Les idees de vegades eren ambigües i al final seran Adoptades tant per l’esquerra com per la dreta. Joaquim Costa Recolzava a una institució educativa anomenada Institución Libre de Eseñanza (ILE). Defensaven la llibertat de càtedra, i van començar Una tasca educativa al marge de l’estat. La ILE era un establiment Educatiu privat, laic, científic i racionalista. Va començar amb Educació universitària però es va estendre per secundària i Primària. Estaven influenciats per un moviment alemany anomenat Krausisme. Tenien un butlletí on va col·laborar gent important com Charles Darwin, Ramón i Cajal,... La ILE va crear organismes com Museus i la Junta de Ampliación de estudiós, on es buscava alumnes Per estudiar a l’estranger. Van tenir problemes amb les autoritats Però van crear la residència d’estudiants a Madrid. La ILE va Continuar sent important i quan va arribar la 2ª república van Ajudar en les renovacions pedagògiques i alguns van entrar al govern Per assumptes educatius. Després de la Guerra Civil es van haver D’exiliar.

El Pas d’un moviment cultural a un moviment polític es dóna amb el Federalisme, que es desenvolupa durant el sexenni, i també es forma El Partit Republicà Democràtic Federal, amb el seu líder Francesc Pi i Margall. El federalisme va tenir més importància a Catalunya i A algunes altres comunitats que a la resta d’Espanya. - Posteriorment Té lloc el Pacte de Tortosa, que és un tractat federal on es va fer Un model d’estat federal espanyol a partir de l’antiga Confederació catalano-aragonesa. Aquest projecte va estar realitzat Per Valentí Almirall, Josep Anselm i Ildefons Cerdà. - Valentí Almirall és qui representa la transició entre el federalisme i el catalanisme polític. Aquest catalanisme és laic, republicà i Progressista. Funda el primer diari en català i vol agrupar a tots Els territoris de cultura catalana. Organitza el primer congrés Catalanista, a partir del qual es crea un partit anomenat centre Català. Després del segon congrés catalanista hi ha conflictes Entre diferents sectors, però tot i això es fan acords respecte al Proteccionisme i al dret català, que es veu amenaçat per un coi Civil espanyol. - Més Tard es redacta el Memorial de Greuges, que va ser un projecte Fracassat sobre el primer manifest polític unitari del catalanisme. També és un intent d’apropar-se a la burgesia industrial, i és Resposta a un tractat de lliure comerç amb França i Anglaterra que Perjudicava a Catalunya. Aquest projecte fracassa perquè la burgesia Catalana el trobava massa republicà i progressista. - Posteriorment Almirall s’oposà a l’Exposició Universal de Barcelona, ja que Pensava que era un malbaratament de diners. Això va ser aprofitat Per la burgesia catalana per oposar-se a Almirall. - El Centre català es va dividir i es va formar la Lliga de Catalunya, Més conservadora i formada per Prat de la Riba, Puig i Calafall i Domenech i Montaner. Les reivindicacions que demanen tornen a ser el Dret català i el proteccionisme, i s’envia un missatge a la reina Regent demanant autonomia.

Entradas relacionadas: