Consolidació lliga regionalista

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,36 KB

 
d) Per què la conjuntura del 98 va afavorir la projecció política del catalanisme? Explica com es va fundar la Lliga Regionalista i quins eren els seus objectius principals.
La crisi 98 va propiciar el salt del catalanisme cap a l'actuació política amb la creació de la Lliga Regionalista (1901) un partit que va aconseguir èxits electorals i va dominar la vida política fins l'any 1931.

4.1. L'impacte del 98 a Catalunya

El desastre del 98 va tenir un abast econòmic i militar però per a Catalunya també va comportar canvis polítics que van significar la irrupció del catalanisme en la política. La pèrdua de les darreres colònies de l'Estat Espanyol van posar la ineficàcia dels partits dinàstics per dur a terme una veritable regeneració política. Aquesta incapacitat va afavorir a les aspiracions polítiques del catalanisme: notable mobilització social, líders consolidats...La conjuntura del 98 va afavorir la consolidació d'una nova generació d'intel·lectuals i activistes que defensaven un nou programa polític i la creació d'un partit que es presentés a les eleccions per accedir a l'autonomia. La seva actitud crítica vers la manera de fer  dels partits dinàstics es basava en la corrupció electoral i reclamar reformes polítques i socials. 

4.2. La candidatura dels quatre presidents

-1899 davant el fracàs el projecte regenaracionista del govern Polavieja i després de la protesta ciutadana coneguda com el Tancament de Caixes, els dirigents de les coorporacions ciutadanes de Barcelona que actuaven com a portaveus polítics de la burgesia industrial i que van optar per crea un grup polític:Uníó Regionalista. ·A la Junta directiva hi havia els industrials més actius, dirigents del Tancament de Caixes i r· representants de la burgesia agrària . ·Programa referències regionalistes explícites  · Demanava una autonomia política i administrativa per a Catalunya-Paral·lelament a aquesta iniciativa, el grup que publicava el diari de La Veu de Catalunya va abandonar la Uníó Catalanista i va fundar el Centre Nacional Català ( 1900)  ·Joves que eren clarament favorables a la intervenció del catalanisme en la política per la via electoral.
L'Abril de 1901 la Uníó Regionalista i el Centre Nacional van arribar a l'acord de presentar una candidatura unitària. Aquest acord responia ala confluència d'interessos: -El primer tenia una base social ben nodrida d'industrials i comerciants i el segon tenia un programa possibilista i dirigents experts.Aquesta iniciativa es va conèixer com la candidatura dels quatre presidents:
-Industrial Albert Rusiñol-Doctor Bartomeu Robert- Arquitecte Domènech i Montaner-Comerciant Sebastià Torres.Malgrat intentes de mantenir la força electoral dels partits dinàstics , la candidatura catalanista va imposar-se a Barcelona i va aconseguir l'eleccó com a diputats dels quatre regionalistes.

4.3. La Fundació de la Lliga Regionalista

L'èxit electoral de la candidatura unitària va afavorir la fusió dels dos grups en una nova entitat política: La Lliga Regionalista, un partit que va fer del diari La Veu de Catalunya el seu òrgan de difusió i que va consolidar la força electoral del catalanisme.Les victòries del 1901 van marcar una fita dins el corrupte sistema electoral de la  Restauració, perquè fou el primer cop que candidatures " no dinàstiques " guanyaren a Barcelona.A partir d'aquell moment el joc polític  a Catalunya ja no passaria per liberals i consevardors , sinó que l'hegemonia electoral es disputaria entre republicans i catalanistes .¹Inicialment va tenir influència entre industrials, comerciants i professionals de Barcelona. Però gràcies a la seva expansió va arribar als propietaris agraris. El seu programa polític fou capaç d'aplegar la majoria dels sectors benestants del país disposats a lluitar contra el corrupte i ineficaç sistema de la restauració i aconseguir l'autonomia de Catalunya.

Quines diferents opcions catalanistes de caràcter conservador van sorgir a la segona meitat del Segle XIX? Compara les diferents propostes.

A la segona meitat del Segle XIX es va desenvolupar un catalanisme conservador, que es va dividir en tradicionalista i regionalista.
El catalanisme tradicionalista, d’inspiració carlina i predominant a la Catalunya rural, era un moviment d’arrels cristianes que defensava la preservació de les tradicions catalanes, sense cap interès per l’acció política.D’altra banda, el catalanisme regionalista era un moviment polític centrat en la reivindicació de l’autogovern de Catalunya, el restabliment de les institucions catalanes i la recuperació de la llengua catalana a nivell públic.El catalanisme regionalista polític es va concretar l’any 1892, amb la publicació de les Bases de Manresa, un document on s’establien les bases del restabliment de l’autogovern de Catalunya, de caràcter autonomista, amb competències en matèria legislativa, judicial, educativa, etc. En aquest document s’hi proclamava el català com a llengua oficial.

Entradas relacionadas: