Conservació de molècules en el canvis químics

Enviado por Chuletator online y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,37 KB

CANVIS Químics I Físics:


-Els canvis químics Es denominen reaccions químiques, són canvis en què una o més Substàncies (reactius) es transformen en altres (productes).


Evidència reacció Química: Canvi d’olor o sabor, Canvi de color, Emissió de gasos, Producció

d’energia, Canvi De temperatura, Formació d’un precipitat.


En un canvi físic No es produeixen alteracions en la composició de les substàncies, No es produeixen substàncies noves, només s'altera l'estat original De les mateixes.


Alguns exemples de Canvis físics són:

- canvis d’estat

- separació d’una Mescla

- preparació d’una Dissolució

- deformació física


Lleis ponderals: Combinacions químiques o lleis ponderals:


-Llei de Conservació de la massa: Llei de Lavoisier:

En una reacció Química la massa de les substàncies que reaccionen és igual a la Massa de les substàncies obtingudes, o el que és el mateix , en una Reacció química la massa es conserva.


-Llei de les Proporcions constants o definides. Llei de Proust:

La llei de les Proporcions constants o definides diu que quan dos o més elements (A I B) es combinen per a formar un compost determinat (AB) ho fan en Una relació en massa constant.


Masa total de A

---------------------- = Constante

Masa total de B-Teoria Atòmica de Dalton:

Dalton va Desenvolupar la seua teoria en una sèrie de postulats:

 La matèria està Constituïda per unes partícules indivisibles i indestructibles Anomenades àtoms.  Tots els àtoms d'un mateix element són Iguals en massa i propietats.

 Els àtoms de Distints elements tenen diferent massa i propietats.

 Els compostos Estan formats per molècules constituïdes per la uníó d'àtoms D'elements.

 Dos o més tipus D'àtoms poden donar lloc a distints compostos. Per a formar un Compost els àtoms s'unixen en una relació constant i senzilla en Número.


Els àtoms es poden Dividir ja que estan formats per partícules més xicotetes , hi ha àtoms d'un mateix elements que es diferencien en la massa, hi ha Molècules formades per àtoms iguals, etc.Tipus de substància

Descripció

1 Substància pura simple

Només hi ha un tipus d’àtom present.

2 Substància pura composta

Només hi ha un tipus de molècula present. Cada molècula està Feta de al menys dos tipus diferents d’àtoms.

3 Mescla de dos elements

Dos tipus d’àtoms sense combinar.

4 Mescla de dos compostos

Dos tipus de molècules diferents. Cada molècula conté àtoms De diferents elements.

5 Mescla d’un compost i un element
-Massa atòmica Relativa:

La teoria de Dalton va permetre explicar les lleis Bàsiques de la química i va obrir la possibilitat d'establir una Massa als àtoms dels distints elements.

Entradas relacionadas: