Conseqüències de la primera Guerra Mundial

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,21 KB

 

1. Què s’entén Per “era victoriana” a Anglaterra? Quines dates compren?

L’era victoriana (1837-1901) és el període en que Gran Bretanya Fou el país mes poderós, el més desenvolupat i el que tingué mes influència en El conjunt de les primeres potencies europees.

2. Què eren les “Reform Acts” d’Anglaterra? Entre quines dates es van desenvolupar?

Les Reform Acts (1832-1885) eren unes reformes que van ampliar El sistema electoral i el van fer cada vegada mes participatiu.


3. Com va acabar L’Imperi de Napoleó III a França?

L’Imperi de Napoleó III va caure a causa de la derrota de França Davant Prússia, llavors França va esdevenir República.

4. Quines Reformes fonamentals va impulsar la III República Francesa?

La III república francesa va impulsar la democratització Política: es van restaurar les llibertats públiques, s’instaurà el sufragi Universal, es va decretar l’elecció dels alcaldes i es van legalitzar els Sindicats obrers.

5. Quines zones Va perdre França a mans d’Alemanya en finalitzar la Guerra

Francoprussiana De 1870?


Alsàcia i Lorena.

6. Quins van ser Els dos personatges i polítics fonamentals de la unificació Alemanya?

El canceller Bismarck i el kàiser Guillem I.

7. La unificació Alemanya va ser democràtica o autoritària? Per què?

Autoritària, perquè el govern no era responsable de les seves Accions davant del parlament i tampoc no tenia un sistema de sufragi igual per A tots els ciutadans.

8. Què eren el Bundesrat i el Reichstag? Com funcionaven?

El Bundesrat o cambra alta, era una mena de consell federal.
I el Reichstag o cambra baixa, estava formada per diputats elegits mitjançant Sufragi censatari.

9. Què s’entén Per pangermanisme?

Moviment ideològic i polític que tenia com a objectiu la Unificació de tots els pobles d’origen germànic.

10. Quin sistema Polític existia a Rússia a finals del Segle XIX i principis del XX?

El d’Imperi autocràtic.

11. Quins països Tenien règims democràtics i quins autoritaris abans de la I Guerra

Mundial?


-Règims democràtics: Espanya, França, Anglaterra, Suïssa, Suècia, Noruega, Bèlgica, Països Baixos i Dinamarca.

-Règims autocràtics: Alemanya, Imperi rus, Imperi Austrohongarès, Imperi turc, Bulgària i Albània

12. Quin problema Principal destacava a finals del Segle XIX a l’Imperi Austrohongarès?

Les lluites reivindicatives de les diverses nacionalitats que Tenia sotmeses.

13. Quines Nacionalitats aplegava l’Imperi Austrohongarès a principis del Segle XX?

Bosnians, italians, eslovens, serbis, eslovacs, croats, Romanesos, rutens, polonesos, txecs, hongaresos i alemanys.

14. Quins Problemes nacionalistes es van presentar a Europa a finals del Segle XIX i

Principis del Segle XX?


La formació d’aliances entre països europeus i les crisis dels Balcans.

15. Quin sistema Polític existia a Turquia a finals del Segle XIX?

El règim autocràtic.

16. Quins països Van aparèixer amb la desintegració de l’Imperi turc?

Grècia, Sèrbia, Romania, Bulgària i Montenegro.

17. Quines van Ser les zones d’expansió de l’Imperi Alemany?

Alsàcia i Lorena.

18. Què eren i Quan es van donar les crisis marroquines?

Eren crisis provocades per Alemanya perquè França o altres Països no colonialitzessin els països i per així poder-ho fer Alemanya. La Primera al 1905 i la segona al 1911.

19. Com es van Solucionar les crisis marroquines?

Amb la conferència d’algesires i a la segona hi va intervenir el Govern de Berlín.

20. Qui, quan i Per què es va convocar la Conferència d’Algesires?

El kàiser Guillem I va convocar la Conferència d’Algesires al 1906, per aturar la primera crisi marroquina.

21. Què eren i Quan es van donar les crisis balcàniques?

Van esclatar tres crisis successives als Balcans entre 1908 i 1913, perquè l’Imperi austrohongarès es va annexar a Bòsnia i Hercegovina, i Aquest fet va provocar l’ira de Rússia i s’originaren les guerres balcàniques.

22. Com es van Solucionar les crisis balcàniques?

Amb la Pau de Bucarest, que deixava a Bulgària de perdedora i a Sèrbia com la beneficiaria.

23. Qui formava La Triple Aliança i amb quines dates?

Alemanya, Àustria-Hongria i Itàlia, sorgeix al 1907.

24. Qui formava La Triple Entesa i amb quines dates?

Gran Bretanya, França i Rússia, sorgeix al 1914.

25. Que eren les Unions Sagrades?

Eren governs de concentració nacional creats en alguns països Contendents per resoldre les necessitats de la guerra.

26. Quin fet va Desencadenar l’inici de la I Guerra Mundial?

La mort de l’hereu de la corona austríaca, l’arxiduc Francesc Ferran i la seva esposa, que van ser assassinats.

28. Quines van Ser les fases de la I Guerra Mundial?

Guerra de moviments

Guerra de trinxeres

Fase final de la guerra

29. En què va Consistir cadascuna de les fases de la I Guerra Mundial?

Guerra de moviments: Alemanya tenia un pla que era un atac ràpid Contra França, semblava que Alemanya ho anava a aconseguir, però finalment França va derrotar a Alemanya en la batalla de Marne, de manera que el pla D’Alemanya havia fracassat.

Guerra de trinxeres: va ser dura i llarga, i es va convertir en El símbol de la Primera Guerra Mundial.

Fase final de la guerra: l’any 1918 es produeix el desenllaç Definitiu del conflicte, britànics,francesos i italians van derrotar els turcs, Els búlgars i els austríacs al front dels Balcans. I amb l’ajut dels Nord-americans van derrotar a Alemanya a la zona del Marne.

31. Com va Finalitzar el front Rus a la I Guerra Mundial?

A Rússia va esclatar la revolució russa i l’ascens dels Bolxevics al poder va provocar un canvi molt important de la situació. El nou Govern soviètic va demanar un armistici, va abandonar la contesa i al març de 1918 signà el tractat de Brest-Litovsk amb els imperis centrals.

32. Quins van ser Els principals Tractats de Pau signats en acabar la I Guerra Mundial?

El tractat de Versailles, el tractat de Sant-Germain, el tractat De Trianon, el tractat de Neully i el tractat Sèvres.

33. Quines Imposicions es van fer a Alemanya al Tractat de Versalles?

L’Imperi alemany havia de lliurar Alsàcia i Lorena a França, i La Posnània a Polònia. Separava la Prússia oriental de la resta dels territoris Amb l’anomenat corredor de Danzig, i les seves colònies es repartien entre Països vencedors.

34. Quan i per Què va entrar Itàlia a la I Guerra Mundial?

Al 1915 per satisfer les seves aspiracions territorials.

35. Quins van ser Els conflictes que convertiren 1917 en una “crisi” al final de la I Guerra Mundial?

El sentiment de desengany i de frustració que hi havia per tota Europa, les vagues a la Gran Bretanya, França i Itàlia, les crítiques de la Mala gestió dels estats majors de l’exèrcit i els motins i desercions al front. A més l’esclat de la Revolució russa.

36. Quins Objectius tenia la Societat de Nacions (SDN)?

Garantir la Pau en el futur i fonamentar la col·laboració i la Cooperació internacionals.

37. Com S’organitzava la Societat de Nacions (SDN)?

Va quedar establerta en dos organismes: l’Assemblea General:de La qual formaven part tots els estats membres. I un Consell format per França, Gran Bretanya, Itàlia, EUA i Japó (les potències que havien guanyat)

38. Què vol dir Armistici? Qui el va demanar a la I Guerra Mundial?

Vol dir tractat de Pau, el va demanar Rússia i més tard l’Imperi Otomà i el Austrohongarès.

39. Què vol dir DIKTAT ?

Vol dir imposició.

40. Què eren les Reparacions de Guerra després de la I Guerra Mundial?

Els danys que havia deixat la guerra, els quals els havia de Pagar Alemanya als països vencedors.

41. Què era L’economia de Guerra?

El manteniment del funcionament de les activitats econòmiques Indispensables per un país ( les factories havien de fabricar armes, la Població no reclutada havia de treballar en aquesta producció, els governs Havien de demanar préstecs).

42. Per què es Parla d’una Pau Inestable entre 1918 i 1939 a Europa?

Perquè el clima revolucionari es va escampar per l’Europa de la Postguerra.

43. Quantes Persones s’estima que van morir a la I Guerra Mundial? Per països:


França: 1.35 milions de morts

Gran Bretanya: 0.95 milions de morts

Rússia: 1.45 milions de morts

Itàlia: 0.50 milions de morts


Alemanya: 1.60 milions de morts

Àustria-Hongria: 1.45 milions de morts

Estats Units: 0.10 milions de morts

44. Quin va ser L’impacte econòmic immediat de la I Guerra Mundial?


La pèrdua definitiva de l’hegemonia europea en l’economia mundial.

45. Com va Afectar la I Guerra Mundial a Estats Units?


Positivament. La seva economia va passar a ser la capdavantera De les finances mundials. El seu producte nacional brut es va doblar, i les Seves reserves van passar de 1800 milions de dòlars a 4500 milions.

46. Com va Afectar la I Guerra Mundial al Japó?


També positivament. Va augmentar de manera considerable la Producció, sobretot d’armes. Va ampliar els mercats i va augmentar les Exportacions.

47. Quins països Van aparèixer a Europa en finalitzar la I Guerra Mundial?


Polònia, Finlàndia, Estònia, Letònia, Lituània, Iugoslàvia, Txecoslovàquia i Hongria.

48. Com va Afectar la I Guerra Mundial a les colònies?


Les manifestacions nacionalistes es van estendre per les Colònies i van obrir el camí a unes noves relacions entre colonitzats i Colonitzadors.

49. Quines Transformacions polítiques es van originar amb l’acabament de la I Guerra


Mundial?Les dinasties tradicionals dels grans imperis  van ser destronades. La democràcia anava Guanyant terreny. El sufragi universal masculí es va implantar a gairebé tota Europa. I en un bon nombre de països s’implantà el vot femení.

50. En quins fets I percentatges es concreta la intensificació del paper de la dona a la


Societat?35% a la indústria, 12% als transports, 14% a l’agricultura i 53% al comerç.

51. Quines eren Les sufragistes?


Eren les dones que van celebrar a Sheffield un acte públic per Demanar el dret de vot per  a les dones.

52. Esmenta Algunes de les dones líders a principis del Segle XIX


Emmeline Pankhurst i les seves filles.

Entradas relacionadas: