Conreu industrial

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,66 KB

 

- Noves tècniques de conreu:

Norfolk:

consisteix En l'abandonament de la rotació triennal i la substitució del Guaret pel conreu de llegums i de cultius herbacis. Aquest nou Sistema significava un augment de la producció, perquè augmentava 1/3 la superfície conreada. A més, els nous conreus herbacis van Permetre disposar d'aliments per als ramats durant tot l'any, amb la Qual cosa la ramaderia va experimentar un increment molt important. Aquest augment va permetre, al seu torn, utilitzar adobs d'origen Animal, que reconstruïen la riquesa nutritiva del sòl i en Milloraven la productivitat.

ENCLOSURES

es Refereix a les tanques que els propietaris col·locaven al voltant Dels seus camps per garantir-ne la privacitat. A Anglaterra Les enclosures Acts("lleis De tancats") van permetre tancar els camps als vells i nous Propietaris per a que poguessin explotar-les. El procés de tancament Començà a partir del Segle XVI i afectà les terres de conreu (fins Llavors explotades amb el sistema d'openfields-camps Oberts-), els boscos i els prats comunals. 

Sector Energètic

- Oli

- Humana

- Hidràulica

- Eòlica

- Calorífica: carbó vegetal i llenya


NOMS QUE REBEN LES ENTITATS FINANCERES ESPECIALITZADES EN FER PRÈSTECS: Bancs d'inversió

REPRESENTANTS MÉS IMPORTANTS DE L'ESCOLA DE MANCHESTER: Adam Smith

Escola De Manchester


Escola De pensament econòmic, polític i social, lligada a les activitats D'un grup d'homes de negocis de Manchester, encapçalat per Cobden i Bright, durant els anys 1840-55. Damunt la base de l'experiència Comercial, de l'ètica utilitarista i de les creences religioses de Les noves classes mitjanes sorgides de la Revolució Industrial, Defensava un lliurecanvisme extrem, no solament com una garantia D'expansió econòmica, sinó com una seguretat contra les crisis i El descontentament social. 

Smith, Adam (1723-1790)Economista Escocès. Significa el punt de partida de l'escola clàssica i Un dels més importants de la història del pensament econòmic.El 1751 ocupà la càtedra de lògica de la universitat de Glasgow i, Poc després, la de filosofia moral. Durant tretze anys treballà com A professor en aquesta universitat, on començà a elaborar les idees Que donaren forma a la seva obra més famosa.

Banc D'inversió

La banca De inversióno banca De negociósasiste A clientes individuales, empresas privadas y gobiernos a obtener Capital, mediante underwritingy/o Erigíéndose en agente del cliente para la emisión y venta De valoresen Los mercados De capitales.


Entradas relacionadas: