Conjunciones

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 934 bytes

-conjunciones.
-copulativa:i,ni
-disjuntiva:o,o be
-adversativa:però,sinó,així i tot,amb tot, sinó que,tanmateix
-distributiva:ni..ni,o...o,ades...ades,ades...ara,ara...ara,siga...siga
-consecutiva:de manera que,doncs,per tant..
-continuativa:aixi mateix,ni tan sols,a mes..
-substantives:que
-temporals:quan,abans que, a penes,despres que,des que,mentre
-de lloc:on,d'alla on..
-causals:perquè,ja que,ates que,com que,per tal com
-finals:a fi que,perquè,per tal que
-condicionals:si,en cas que ,nomes que,posat que,si de cas
-modals:com,aixi com,com si ,segons com,tant com
-comparativa:tan..com,tal..com,tant..com,mes..que,menys..que
-consequencia:que,tant..que,de manera que,talment que
-concessives:a pesar que,encara que, per mes que,si be,tot i que


Entradas relacionadas: