Les condicions de treball a Anglaterra s.XVIII

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,16 KB

La revolució demogràfica:


 • Procés de creixement de la pobació–>que es coneix amb el nom de revolució demogràfica


 • Augment de la producció agrícola –> degut als canvis climàtics, com + pagesos + productes,.


 • Progrés de la higiene  i la medicina –> diferents descubriments: vacunes, l’ús de clavagueres per eliminar la capacitat de virus i bacteris,..
 • Coma consequència es va produir una disminució de la mortalitat i un manteniment o un lleuger increment de la natalitat.
 • La reducció de la mortalitat també va fer possible un creixement de l’esperança de vida, que va passar de 38 anys, a la darreria del Segle XVIII, a 50 anys a la darreria del Segle XIX.

La revolució agrícola:


 • Augmente de la demanda d’aliments–> +  gent + aliments • Alçada dels preus agrícoles–> fet que va estimular els propietaris a millorar la producció


 • Privatització del sòl–> en la qual els propietaris podien fer lliurement les transformacions que volguessin


 • Nous mètodes i tècniques de conrreu–> la innovació fonamental va ser la supressió del guaret i la seva substitució per plantes farratgeres.

 • Nous conrreus–> blat, patata, etc.

 • 1a rev ind

 • Fins caps de al Segle XVIII, l'economia europea s'havia basat gairebé exclusivament en l'agricultura i el comerç.

 • El que avui anomenem productes industrials eren, en aquells dies, artesanies, com ara els teixits, que es fabricaven en cases particulars.

 • En una economia fonamentalment artesanal, el comerciant lliurava la llana a una família i aquesta la filava, la teixia i tornava al seu patró el producte acabat a canvi d'una suma de diners.
 • Aquesta forma de producció es va modificar notablement entre caps de el Segle XVIII i mitjan del XIX.

 • El país on van començar aquests canvis va ser Anglaterra. Allà es donaven una sèrie de condicions que van fer possible que, en poc temps, es transformés en una nació industrial; el que va permetre impulsar la inventiva i aplicar-la a la producció i als transports.

 • Van sorgir llavors els telers mecànics, que multiplicaven notablement la quantitat i la qualitat dels productes, i els ferrocarrils i els vaixells de vapor que van traslladar els productes d'Anglaterra.

 • Aquest període, conegut com la Revolució Industrial, va ser possible perquè:

 • * Aquest regne disposava d'importants jaciments de carbó, el combustible més usat en l'època. També, posseïa jaciments de ferro, la matèria primera amb què es feien les màquines, els vaixells i els ferrocarrils;

 • * La burgesia (veure Vocabulari) anglesa havia acumulat grans capitals a partir de la seva expansió colonial i comercial;

 • * Les idees liberals, molt difoses en l'Anglaterra d'aquesta època, afavorien la iniciativa privada. A això se sumaven les garanties que donava un parlament que representava també els interessos d'aquesta burgesia industrial i comercial.

 • * La marina mercant anglesa era una de les més importants de l'món. Això garantia als productors d'aquest país una excel·lent xarxa de distribució en l'ordre mundial.

Entradas relacionadas: