Conceptes literaris i tipus de text

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,8 KB

 • Vers - és una paraula o una sèrie de paraules que formen una ratlla d'un poema

 • Metre - és el nombre de síl·labes d'un vers.

 • Censura - és la pausa que divideix un vers en dues parts

 • Hemistiquis - dues parts poden ser iguals o diferents

 • Ritme - aconseguir amb una combinació ordenada síl·labes tòniques i àtones dins el vers

 • Rima - igualtat o semblança fònica que hi ha entre les paraules finals de vers a partir d'una l'última síl·laba accentuada.

 • Estrofa - és una organització de versos enllaçats o no per la rima

 • Haiku - és format per tres versos (5-7-5 síl·labes)

 • Tanka - és composta per cinc versos (5-7-5-7-7 síl·labes)

 • Article - text breu en què s'analitza un tema determinat. És redactat en un estil propi i creatiu

 • Ressenya - anàlisi crítica d'una obra

 • Biografia i retrat - text centrat en algun aspecte rellevant d'un personatge, en què l'autor fa una interpretació de la seva personalitat

 • Epístola - assaig de vers o en prosa escrit en forma de carta

 • Diàleg - conversa caracteritzada per l'intercanvi d'idees sovint contraposades

 • Aforisme - proposició breu que enuncia una norma científica, filosòfica o moral.

 • Assaig - és el gran gènere, el que engloba tots els altres tipus de literatura d'idees.

 • Literatura d'idees - article, ressenya, assaig

Entradas relacionadas: