Concepte d'esport

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,17 KB

 
2. CONCEPTE D'ESPORT
El terme ESPORT és un terme polisèmic, donat que es definit i analitzat des de diferents perspectives (sociològica, educativa, esportiva, etc..) i per tant amb múltiples interpretacions. És normal, davant d’una societat plural, on l’esport es presenta sota formes molt diverses: com a activitat de lleure, competitiva, de salut, educativa, etc. De fet, si demanem a una persona del carrer que faci una definició del terme esport, la variabilitat de significats que li donarà serà molt gran: fer exercici, jugar un partit de futbol, anar a córrer.... Efectivament, avui en dia és un terme que no s’utilitza amb un significat específic, sinó que s’ha generalitzat a tot el que comporta “acció o activitat física i a tot allò que l’envolta o depèn d’aquest ”.


Actualment qualsevol pràctica d’activitat física significa realitzar esport. De fet, en català disposem d'un concepte per definir la pràctica d'activitat física amb finalitat recreativa: DEPORT. Des de la perspectiva científica però, cal acotar el terme. Així,podem dir que una determinada activitat és un esport, quan compleix amb els següents requisits:
a)
Activitat física. Ha de tenir d'activitat física, de moviment, d'acció, d'exercici
b)
Regles. Els esports tenen reglaments que estableixen les normes específiques que determinen la seva pràctica
c)
Competició. L'esport comporta una competició, ja sigui contra un adversari, equip, grup o contra u mateix.
d)
Institucions. Els organismes que controlen, organitzen competicions i vetllen per un determinat esport és la federació.
e)
Universal: Els esports es poden considerar com a esports quan la seva pràctica està molt generalitzada

Entradas relacionadas: