Compuestos metalicos

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en español con un tamaño de 1,63 KB

 

Dipolo instantaneo, dipolo inducido: Haloxenos: F2, Cl2, Br2, I2 Hidrocarburos: CH4, C4H10, C6H14, C18H38.Apolar: N2, 02, F2, CH4. Polar: H20, H2S, CH3COCH3, CH3CH2OH.Enlace Metalico: Nube de electrons: supon que os metais están formados por una aglomeracion de ions positivos, formados polos nucleos cos seus electrons mais internos situados en posiciones fixas dunha rede, bañada por unha nube electronica formada polos electrons de valencia de todos os atomos. A nube electronica seria a responsable da estabilidade da rede cristalina.Modelo de bandas:Supon ue os atomos da rede metalica estan tan cerca unos dos outros que os seus orbitais atomicos de valencia superpoñense formando orbitais moleculares deslocalizados de similar enerxia: bandas de enerxia.Propiedades:Atomos agrupados en redes cristalinas moi compactas. densidades altas. puntes de fusiones e ebullicion moi variables dun metal a outro.Bos conductores de electrcidades e calor. Resistentes a rotura, faciles de deformar, ductiles las mayoria y maleables(laminar). Poden emitir electrons con facilidade cando reciben enexria calorifica. Acostuman ter brillo metalico por su capacidad de absorber y reemitir radiaciones visibles. Facilidade para formar aleaciones

Entradas relacionadas: