Compressions toràciques en lactants

Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,87 KB

 

HEIMLICH, FRONT MENTÓ I RCP

OBSTRUCCCIÓ VIA AÈRIA:


Objectius: Eliminar L'obstrucció. Trasllat urgent, si fos necessari. Avís: Si Perd el coneixement, comprovar respiració. Si no respira iniciar RCP. Pas a Pas: 1. Insistir que segueixi tossint. Retirar Qualsevol obstrucció visible a la boca. 2. Donar cops a l'esquena

 Per Darrere subjectar el pit amb una mà i ajudar a inclinar-se cap endavant. Donar 5 cops secs amb la base del taló de la mà entre els omòplats. 3. Si no Funciona, iniciar la maniobra de Heimlich. Adult:- Ens posem Darrera i l'abracem per la cintura. - Mans unides, - Pressionem Bruscament vàries vegades entre melic i apèndix xifoides. - Direcció cap a Dins i cap a dalt. - Si la persona és molt gran ajudar-nos de la Paret. Nado: - Posar-lo baca avall. - Donar-li cops a L'esquena. - Si els cops no són suficients, recórrer a la compressió Abdominal. - Mirar si ha expulsat l'objecte. - En cas de que no Tornar a fer el cicle. - Si no respira: RCP.

MANIOBRA FRONT-MENTÓ:


ObjectiusObrir les Vies aèries. Pas a Pas: 1. Agenolli's al costat de la víctima.
Mà al front i inclinar el cap enrere. La boca s'obrirà. 2. Amb l'altre mà Aixecar la barbeta amb els dos dits. 3. Comprovar si respira, si NO Respira iniciar RCP. 

RCP AMB DEA:


L'aturada cardiopulmonar extrahospitalària té una Mortalitat altíssima. L'aturada cardiorrespiratòries assistida en el Primer minut amb desfibril·lador sobreviuen en 90%, als 5 min el 50%, als 7 min 30%, als 9 i 11 min 10%, més enllà dels 12 min 1-5%. Cada minut de Retard en la desfribil·lació es redueix la supervivència en un 10-15%

QUÈ ÉS LA RCP?


A Europa, cada anys, milers d'homes i dones Pateixen un col·lapse i moren per un atac de cor. Ho podem evitat si s'hagués Practicat immediatament una RCP. RCP consisteix en dues accions Principals: - La compressió del tòrax. - La respiració de Suport. La RCP pot evitar el dany en òrgans vitals, com cervell i Cor. A la majoria de casos, la RCP sola no tornarà a fer funcionar el cor.

QUÈ ÉS UN DEA?


Un DEA és un aparell que administra una descàrrega Elèctrica controlada al cor per interrompre un ritme caòtic en el batec de cor I restablir la funció cardíaca normal. / El senyal elèctric generat pel Cor és detecta pel DEA mitjançant dos elèctrodes autoadhesius. Quan està Indicada una descàrrega, aquesta s'administra a la víctima a través dels Mateixos elèctrodes del DEA. / Important la col·locació correcta dels Elèctrodes.

SEQÜÈNCIA PER VALORAR VÍCTIMA INCONSCIENT:


Acosti's de forma Segura, comprovi la resposta cridi demanant ajuda, obri la via aèria, comprovi La respiració truqui al 112 te a l'abast un DEA. Passos

1. Acostar-se de forma segura. 2. Comprovar la resposta. 3. Cridar Demanant ajuda. 4. Obrim la via aèria. 5. Comprovar la Respiració. 6. Trucar al 112.

Si no tenim un DEA a l'abast, comencem la RCP: 30 compressions toràciques i 2 respiracions de suport:


- Deprimim l'estèrnum 5-6 cm. - A continuació Relaxem totalment la pressió, però sense perdre el contacte amb el pit de la Víctima. - Fem 30 compressions toràciques. - Podria ser útil comptar En veu alta.- Mantenim la via aèria oberta, utilitzem els dits de la mà que fa Bascular per pinçar el nas i tancar-lo. Amb l'altra mà mantenim el mentó Aixecat i deixem que la boca s'obri. - Agafem aire amb normalitat i Col·loquem els llavis ben ajustats al voltant de la boca de la víctima. Triem L'aire insuflant-lo amb fermesa dins de la víctima durant 1 segon. Ens Aturem només si: - Algun professional se'n fa càrrec. - Si estàs Físicament esgotat. - La víctima comença a respirar amb normalitat.

SI TENIM UN DEA A L' ABAST:


Posar en marxa el DEA: - Alguns DEA es posaran En marxa de forma automàtica quan obri la tapa. En altres cal que premi el botó On. - Si hi ha altre reanimador, deixar que faci les compressions Toràciques i les respiracions de suport mentre posem en marxa el DEA. - Treure La roba de la víctima.

TREURE ELS ELÈCTRODES: -


Extreure els Elèctrodes del seu embalatge. - L'embolcall mosta sovint la posició Correcta dels electrons al pit. En molt casos la posició s'indica també als Mateixos elèctrodes. - Que ningú toqui a la víctima durant l'anàlisi Del ritme pel DEA. - Si està indicat administrar una descàrrega asseguri Que ningú toca la víctima i premi el botó de descàrrega com se li indica.

COMENCI LA RCP: -


Si el DEA ens indica que comencem la RCP, iniciem Compressions i respiracions de suport durant 2 min. - Si en qualsevol Moment la víctima comença a respirar amb normalitat, aturem la RCP, però deixem Els elèctrodes enganxats al pit. Si la víctima està inconscient la girem en PLS.

DETALLS IMPORTANTS QUAN S' UTILITZA UN DEA:


Humitat al Pit:
 algunes víctimes poden tenir el pit humit, per exemple, per la suor o Després d'haver estat rescatades de l'aigua. Eixugui ràpidament el pit abans D'enganxar-hi els elèctrodes del DEA. •Joies:
 retiri Qualsevol joia metàl·lica que pogués entrar en contacte amb el elèctrodes del DEA. Els elèctrodes s’haurien de col·locar lluny de les joies que no es puguin Treure, incloent les que s'utilitzen com a piercings. •Pèl al Pit:
 només en rares ocasions el pèl del pit provoca problemes d'adherència Dels elèctrodes del DEA. En aquests casos pot ser necessari afaitar el pèl per Aconseguir un contacte adequat. No afaiti de forma rutinària malgasta un temps Molt valuós. •Embenats:
 retiri qualsevol embenat o altre tipus de Material enganxat a la pell de la víctima '' pegats'' per garantir un bon Contacte dels elèctrodes del DEA. Els pegats poden provocar guspires o cremades Durant la desfibril·lació.

TRANSMISSIÓ DE MALALTIES:


Preocupació per possibilitat de transmissió d'una Malaltia durant un intent de ressuscitació: malgrat la freqüència amb que es Practica la RCP, no s'ha enregistrar ni un sol cas de VHB o VIH com a Conseqüència de la pràctica de suport.

RCP EN NENS: •Igual que en adults, Amb l'única diferència que el pit s'hauria de comprimir aproximadament en un Terç de la seva profunditat. •Nens de més de 8 Anys: DEA estàndard. •Nens entre 1-8 anys: DEA amb elèctrodes especials o ajustar l'aparell o modalitat pediàtrica, si és Possible. Si tot això no fos possible, utilitzar el DEA que es tingui a L'abast. •Nens < 1 any només utilitzar DEA si el fabricant Indica clarament que es pot utilitzar en aquest grup d'edat.

Entradas relacionadas: