Compost, Element i Atom

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,48 KB

 
Compost: es una substancia pura que,mitjançant transformacions, es pot convertir en altres substancies mes simples.Element:es una substancia pura que no es pot descompondre en d'altres de mes simples.Atoms:es la materia que esta constituida per particules.

Nombre atomic:es el nombre de protons k te el nucli d'un atom.es represnta am la lletra Z i coincideix amb el nombre d'electrons quan l'atom es neutre.tots els atoms d'un element kimic tenen el mateix nombre atomic.Nombre màssic:es el nombre total de particules que hi ha en el nucli d'un atom.es representa amb la lletra A i es compleix la relació:Nombre massic(A)=nombre d protons(Z)+nombre d neutrons(n)

Entradas relacionadas: