Complement indirecte meta

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,55 KB

concordança vol dir que ha de concordar, nombre i gènere.


Les funcions sintàctiques són una altra cosa. És la funció que fa cadascun dels mots dins la frase. Podríem dir que és l’ofici que tenen els mots en cada frase en concret. Però de funció no en tenen només els mots, sinó que també en tenen les frases subordinades (aquelles que depenen d’una altra frase principal). Els mots que no tenen funció (que no tenen ofici, per entendre’ns) són les conjuncions.

–  La noia compra = Subjecte

Categoria gramatical: es refereix a la classe de mots (adjectiu, nom, verb, conjunció, pronom…). És com si diguéssim l’etiqueta que porten els mots. És el seu nom genèric, per dir-ho d’alguna manera: – tranquil = adjectiu

– la qual = pronom relatiu

COMPLEMENT DIRECTE=

  • no concorda amb el V

  • SN

  • No porta preposició

  • pronominalització (3a persona)


  • No sé si vindrà: no ho sé = exemple


COMPLEMENT INDIRECTE=

  • no concorda amb el V

  • sempre porta preposició: “a”

  • pronominalització de 3a persona: li, els...


  • No (en) tinc = Directe


FUNCIONS: subjecte, complements (CN,CA,Cadv,CV,CC,CD,CI)


  • Caminava (massa) ràpidament ) = CC, Cadv.

Entradas relacionadas: