Compás de puntes, Serra d´arc, Punta de traçar, Peu de rei, Martell de bola,...

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,45 KB

 
Compás de puntes=Ferramenta que s´utilitza per traçar cecles ( en la fusta, per exemple ) determinar perpendiculars i traslladar distáncies.-/-Contrapunxo=Ferramenta que s´empra per a marcar punts damunt del metall, quan hem d´utilitzar el compás o el trepant.-/-Imprimació antioxidant=Procediment per a protegir el metall amb productes antioxidants.-/-Martell de bola=Ferramenta fabricada en acer que s´utilitza per a doblegar platines grosses.-/-Metalls precios=Metall que, per les seues caracteristiques, es molt apreciat.-/-Metalls reciclables=Són metalls que quan no fan falta per una cosa formen a utilitzar per altre coses.-/-Peu de rei=Es un instrument que s´utilitza per a mesurar longituds xicotetes amb molta precisó.-/-Punta de traçar=Ferramenta amb punta afinada que permet traçar amb precisió una ratlla damunt de la superficie del metall.-/-Serra d´arc=Es l´eina adequada per a tallar barres, planxes i tubs de metall de grossaria mitjana.-/-Tallatubs=Ferramenta que s´empra per a eferctuar talls nets en tubs metal·lics.-/-Tallavaretes=Ferramenta que prmet efectuar tall nets en varetes d´acer-/-Tisores de xapa=Tisores especials que permeten tallar xapes fines i metalls tous, com era l´alumini i l´estany.

Entradas relacionadas: