Comparació Descartes Concepció de l'anima

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,63 KB

 Desembre 2016:Text: “Cal comparar la religió… aquesta idea.
”. Plató. La República, llibre VII, 517b-c.


1. Explica breument les idees principals del text i com hi apareixen relacionades:


En aquest fragment de la República, Plató ens explica el món sensible i la seva teoria de l’ascens al món intel·ligible mitjançant el mite de la caverna. Diu que un cop ets fora de la caverna, visualitzes la realitat.
No és gens fàcil i comporta un gran esforç per arribar a veure la idea del bé. Plató diu que la idea del bé només pot ser percebuda pels filòsofs i que tot i així, n’és molt difícil.


2. Explica breument (màxim 15 paraules) el significat dels següents termes:


  • Món visible: aquella part de la realitat que percebem amb els sentits i que és món d’aparences. El món on habiten els objectes físics, és corruptible, mutable i infinit.

  • Món intel·ligible: aquella part de la realitat a la qual podem accedir amb l’enteniment. És on habiten les idees, on pertanyen les ànimes, és infinit, inmutable i només es pot arribar mitjançant la raó.

  • Transvaloració: que allò que es considerava bo passi a considerar-se dolent, i allò que es considerava dolent passi a considerar-se bo.

  • Esclaus: els grups d’individus més febles en una societat, que es contraposen als nobles i poderosos.

3. Per què diu Plató que “la idea de bé és la sobirana i la productora de la veritat i l’enteniment”?


- Per què segons la teoria de les idees de Plató, la realitat no es troba en el món que nosaltres veiem i podem tocar, sinó que es troba en el món intel·ligible, on la idea del bé “regna” i ho domina tot.

- Segons Plató, només es pot arribar al món intel·ligible amb el raonament o la dialèctica.

- Hi ha diferents nivells de coneixement. Els nivells es classifiquen, començant des de la ignorància fins la idea del bé.

Primer ens trobem en el món sensible i ascendim a la ciència mitjançant el raonament científic. Un cop estem en la ciència, ascendim mitjançant el raonament discursiu, fins arribar a les matemàtiques. Un cop a les matemàtiques ascendim mitjançant el raonament deductiu fins arribar al món de les idees. Un cop allà i només allà, podem percebre la idea del bé. Per tant, només poden arribar a la idea del bé les persones que tenen una ànima dominada per la raó i per tant, només els filòsofs.


4. Compara la concepció de l’ànima de Plató amb la de qualsevol altre autor:


La Concepció de l'Ànima, segons Plató, ve totalment determinada per la visió Pitagòrica que formulava que l'Ànima és l'autèntic Jo de l'ésser humà, que aquesta Ànima pot viure perfectament sense un cos i que és presonera del cos degut a la necessitat de trobar la purificació desprès del pecat. Així, segons Plató, l'Ànima de l'ésser humà és immortal, no morirà desprès de la mort del cos i ho intentarà demostrar amb quatre arguments:


- L'Ànima és sinònim de Vida i res no pot patir el contrari del que és, així doncs, és immortal.

- La Reminiscència ens ha mostrat que l'Ànima és Pre-existent. Res no ens fa indicar que no sigui Post-existent.

- L'Ànima és similar a la Idea i com la Idea és immaterial i immortal, l'Ànima també és immortal.

- Argument ètic. Si l'Ànima fos mortal, tothom rebria el mateix premi-càstig, ja que els bons i els dolents no serien premiats o castigats per la seva vida. Això no seria just.

- Una de les diferències fonamentals del pensament d'Aristòtil respecte al de Plató, la trobem a la Concepció de l'Ànima.


Així, mentre Plató considera que l'Ànima de l'ésser humà és immortal i pot viure separada del cos, ja que el seu estat natural és el Món Intel·ligible, allunyada de la realitat sensible, Aristòtil reprèn el concepte d'Ànima simplement com allò que possibilita la vida a un cos, independentment de si és material o no. Segons Aristòtil l'Ànima és material i per tant mortal, completament allunyat del pensament de Plató i del Pitagorisme.


Entradas relacionadas: