Comercial

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,89 KB

Teoria matematica (es basa en el principi del patrimoni)
Deure= (A
o),(A?), (P?) (NP?) (Desp)
HAver= (P
o), (NPo), (P?), (NP?), (A?) (ing)
Teoria Economigrafica (comptab. pública)
Deure= aplicació //Haver=Origen
Fets comptables és una operació
PERMUTATIUS( afecten Ai P xo no modifiken NP)
MODIFICATIUS (modifiken NP) augmentatius (Ing) disminutius (Desp)
MIXTES una part modidif i una permutat
Net Partim. = és l'element q masura la riquesa total liquida. Qualsevol increm del Net es un aug de riq, dism Net decrement de riquesa. Som més rics Aug act dis P// som més pobres dism Actiu augm. passiu.
cicle comptable son els diferents pasos q hem d fer, xk, de la situació inicial puguem arribar al balanç final i al compte de result.
*Aspecte economic (evilucio dl patrimoi) *Aspecte mercantil (presentar el registre comptes anuals) *Aspecte fiscal (Hisenda grava ls beneficis)


Esquema del cicle comptable:
1 Balanç de situació inicial
2 assentament d'obertura
3 anotar els fets contables (llibre diari)
4 assentament de regularitzacio
5 sumar diari
6 llibre major
7 saldar els comptes
8 balanç de compraobació
9 assentaments de regularització
10 assentament de tancament
11 sumar i tancar el diari
12 tancar l'exercici en el major
13 balanç de situació i comptes de resultats
IVA Suportat fra rebudes(Deduible--$ recupera, no deduible--$ no recup) IVA Repercutit el paguem s'ha d lliurar a l'administració

Entradas relacionadas: