Comentario de texto de valenciano, apuntes 2.

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,53 KB

-La coherencia semántica: -Tema -Resum -Estructura: externa: titol, numero de parrafos, referencia bibliográfica. Interna: a)expositiu: introducció, desenvolupament y conclusió; b) argumentatiu: introducció, exposició del argument, conlusió; c)narratiu: situació inicial, conflicte, desenvolupament, desenllaç i situació final; d)expositivoargumentatiu: introducció, desenvolupament/exposició dels fets i conclusió. -Valoració personal. || Occidental: o /o/ , meua, jo pense, jo pense, jo patisc, tu patixes.. xic, espill, llaurador, roig, corder, hui, bes, rabosa, creïlla, vesprada, huit, eixir, arena, joguet, traure/nadar, quasi, poc. Oriental: o/u /u/, meva, jo penso, jo pensi, jo patesc, tu pateixes..., noi, mirall, pagés, anyell/xai, avui, petó, guineu, patata, tarda, vuit, sortir, sorra, joguina, treure/nedar, gaire/gairebé, mica.

Entradas relacionadas: