Colònies de poblament

Enviado por th3worldisours y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,64 KB

 

EL COLONIALISME DEL S. XIX
·Causes
-Econòmiques: els països europeus volien cercar nous mercats per vendre l'excedent de la seva producció industrial. Volien, també comprar matèries primeres (carbó, ferro, cautxú i productes colonials (sucre, te, xocolata) i per últim invertir capitals en negocis fora d'Europa amb mà d'obra més barata. -Demogràfiques: l'excés de població produït pel descens de la mortalitat va propiciar que molts europeus marxessin a altres països, sobre tot d'Amèrica en recerca de noves oportunitats de feina. -Interessos polítics: Els governs dels països europeus volien engrandir les seves fronteres i assolir sota el seu domini el nombre més gran possible d'extensió territorial i d'aquesta manera augmentar el prestigi del seu país. Amb l'interès de conquerir territoris nous els problemes interns passaven a un segon pla. -Interessos estratègics: En la seva expansió els països conqueridors (metròpolis) necessitaven punts estratègics per controlar un accés a un mar o oceà (canal de Suez que comunica el Mediterrani i l'Índic), aliments pels exèrcits

·Exploració i conquesta:
-Abans de colonitzar un país calia fer una exploració del territori, per això diversos exploradors es van dedicar a recórrer l'interior dels continents africà, asiàtic,... Els exploradors més prestigiosos van ser Livingstone, Stanley i Brazza.
·Organització colonial
-Colònies d'explotació: la metròpolí cercava l'obtenció de matèries primeres (ferro,cautxú, or, diamants,...) o productes colonials que es conreaven en forma de plantació (un sol conreu cultivat en una gran extensió de terrens per comercialitzar amb l'exterior) de te, cacau,cautxú, ... L'organització de la colònia corria a càrrec de la metròpolí, l'ordre intern corresponia a l'exèrcit indígena (habitant de la colònia). Exemple de colònia d'explotació Congo, Índia,..-Colònies de poblament o dominis per les colònies britàniques. Es cercava una immigració alta d'europeus que es quedaven de forma permanent a la colònia. Els colons rebien terres per poder conrear i viure d'aquesta activitat . Per exemple: Canadà, Austràlia,... La metròpolí cedia un cert grau d'autonomia en el govern interior. -Protectorat: Eren països amb dos governs un interior amb indígenes i un altre d'exterior dirigit per països europeus. Per exemple El Marroc i Egipte.
·Els grans imperis colonials:
-L'Imperi britànic va ser el més gran amb més de 33milions d'habitants. Els països dominats pels britànics eren entre d'altres: Canadà, Índia,Austràlia, Nova Zelanda, Egipte, Uníó Sud-Africana.
-L'Imperi francès era el segon i les seves principals colònies: Algèria, Àfrica, Occidental Francesa, Àfrica, Equatorial Francesa.
-Altres metròpolis amb colònies eren Holanda i (Malàisia), Bèlgica (Congo) , Alemanya (Tanganyica), etc...
·Conseqüències de la colonització:
-Positives:
Es van construir carreteres, línies de ferrocarril per transportat les matèries primeres fins als ports.
Introducció de mesures higièniques i medicines per eradicar les malalties, la qual cosa va comportar un augment de la població.
Disminució de l'analfabetisme.
-Negatives
 -Aculturització: Pèrdua de la cultura pròpia i adopció de la cultura occidental. Canvis religiosos o en la llengua del país.
 -Subalimentació: La existència de les plantacions feia difícil els conreus de productes per la població autòctona. L'excés de població va implicar el repartir-se els pocs aliments.
 -Transformacions econòmiques: s'hi van imposar els interessos de les metròpolis i molts camps de conreus van deixar de ser per alimentar la població pròpia i convertir-se en conreus de productes per vendre a d'estrangers (te, cacau,sucre, ...) Els països es van integrar en l'economia de mercat.
 -

Socials

Els pobles colonitzats van patir canvis profunds en la seva estructura social amb desaparició dels caps (ancians) de les tribus. La segregació entre colons i població indígena feia que sovint aquesta quedés al marge de millores socials i de vida

Entradas relacionadas: