Colocacion do pronome atono en galego

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en gallego con un tamaño de 1,81 KB

tonicos:
eu/min/conmigo

atonos:
 CI(me/nos/vos/che/lle/lles) CD(me/nos/te/vos/o/lo/no)

Regra xeral:


0 pronome persoal átono vai despois do verbo, en posición enclítica,así pois, o pronome non pode NUNCA comezar frase.

1. -En frases negativas.     Ninguén o sabe

2. -Con adverbios.         Xa llo collín da mesa

3. -Os indefinidos provocan normalmente a próclise do pronome persoal (algo,alguén, ambos, todo, calquera, bastante...)

4. -Nas oracións desiderativas e ponderativas. ¡Así Deus me valla!

5. -Con exclamativos e interrogativos

6. - Enunciados nos que un elemento que normalmente vai colocado despois do verbo aparece antes, provocando así a próclise pronominal

             Tres cartas che escribiu antes de chamarte.

8.-Con infinitivos e xerundio É mellor falalo

Os pronomes reflexivos son:

ME / TE / SE / NOS / VOS /

COMIGO / CONTIGO / CONSIGO / CONNOSCO / CONVOSCO

Verbo pronominal :
Hai veces en que o pronome reflexivo “se” ( e os átonos correspondentes) se converte nun mero compoñente integrado no verbo, non é separable del e non desempeña función, e forma con el o que se chama verbo pronominal
: atreverse,

Recíprocas directas:


Ana e Brais saudáronse na rúa

Recíprocas indirectas:


Ana e Brais escríbense cartas.

Pasiva reflexa ou pasiva impersoal


 Ten suxeito paciente. Verbo en P3 ou P6. “Cortouse unha árbore” /”Cortáronse vinte árbores”

Entradas relacionadas: