Cmc salut i malaltia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Medicina y Salud

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,61 KB

 

AVALUACIÓ INTEGRAL: procés multidimensional dirigit per valorar problemes mèdics, capacitat funcional, salut mental i cognitiva i salut socioambiental de persones amb dependència, es pot desenvolupar un pla terapèutic i d’utilització adequada, buscant una ubicació per poder resoldre adequadament i satisfactòriament. Característiques: sistemàtica, dinàmica, interdisciplinària i integral. DIFERENCIES AMB LA VALORACIÓ MÈDICA HABITUAL: agafa camps no mèdics, posa èmfasi especial a la capacitat funcional i qualitat de vida, l’efectua l’equip interdisciplinari. POSSIBLES BENEFICIS: major exactitud diagnostica, millora estat funcional i mental, redueix mortalitat, menor necessitat de residencies i hospitals per aguts, major satisfacció amb servei. CAMPS A VALORAR: valoració clínica síndromes geriàtrics. Valoració funcional ABVD, AIVD, AAVD. VALORACIÓ MENTAL: Àrea cognoscitiva, àrea afectiva.VALORACIÓ SOCIAL: relacions socials, activitats socials, suport social, recursos socials.ALTRES: nutrició, integritat cutània, mobilitat.

MODEL BIOPSICOSOCIAL ; SALUT I MALALTIA segons l’OMS, la salut és l’estat de complet benestar, físic, mental i social. L’ÉSSER HUMÀ, UN ÉSSER BIOPSICOSOCIAL la persona és un ésser multidimensional, configurat per 3 dimensions: DIMENSIÓ BIOLÒGICS (estructura física), DIMENSIÓ Psíquica (comportaments i emocions), DIMENSIÓ SOCIAL (immers en diferents àmbits). La malaltia es pot definir com a pèrdua transitòria o permanent del benestar físic, psíquic o social.

FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LA NOSTRA SALUT: estat de salut de persones o societats és el resultat d’una sèrie de factors: BIOLOGICS (herència genètica), D’ESTIL DE VIDA (hàbits, nivell socioeconòmic), AMBIENTALS (estat de salut), Accés AL SISTEMA DE SALUT(sistema sanitari, qualitat d’atenció primària, campanyes de prevenció, control epidemiològic,..).

FASES DE LA MALALTIA: manifestació de primers símptomes, desenvolupament de símptomes, realització diagnòstic, aplicació terapèutica o tractament adequat, pot passar: guariment de la malaltia, produeix la cronificació de malaltia, produeix mort al pacient.

Entradas relacionadas: