Climograma mediterrani

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,59 KB

 

L’amplitud tèrmica: •costaneres 15ºC o 16ºC Molt baixa (menys de 8ºC) Canàries Baixa (entre 9ºC i 12ºC) cost cantàbrica Moderada (entre 12ºC i 16ºC),costes Mediterrànies i sudatlàntica.

d’interior, l’amplitud supera els 16ºC Alta: Entre 16ºC - 20ºC ii. Molt alta: > 20ºC.

l’estiu:
• Calorósmitjana > a 22ºC Estiu fresc mitjana > A 22ºC

l’hivern: Hivern suau>10ºC Hivern moderat 10ºC i 6ºC Hivern Fred6ºC i –3ºC).

2) Precipitacions:

(Sum mes) • Molt abundant1000 mm muntanya• Abundant800 mm oceànic • Escàs800 i 300 mm mediterrani costaner o Continentalitzat) • Molt escàsinferior A 300-150 mm (subdesèrtic o estepari). • Desèrtic: menys de 150 mm La Distribució . Mes o estació amb els màxims i mínims absoluts • Regular: cap mes sec o amb precipitacions < a 30 mm (clima oceànic); • Bastant regular:
màxim De dos mesos secs (clima oceànic de transició cap al mediterrani Continentalitzat) • Irregular: Més de 2 mesos secs (clima mediterrani costaner O continentalitzat).Més de 7, estem Davant un clima mediterrani sec, subdesèrtic o estepari. • quina estació són Més abundants les precipitacions i en quin són menys . Anàlisi del període D’Aridesa. Nombre de mesos secs i valor de la sequera La forma en què cau la Precipitació: pluja o neu.

L’aridesa mensual: •corba de les temperatures està per Sobre de la barra de les precipitacions. L’escala de les precipitacions és el Doble que la de les temperatures,mes és Sec.Entre 0dos mesos àrids: clima oceànic.Més de 2 mesos àrids: climes mediterranis. En Els climes oceànics no existeix aridesa a cap mes, o com a màxim en dos (oceànic de transició). En els climes mediterranis hi ha més de dos mesos àrids. L’aridesa general:

Seguint l’índex de Matronne: Precipitació Total / TX anual+10 + de 30 clima humit ii. 30-20 semihumit. Iii. 20-10 Semiàrid. Iv. 10-5 estepari v. 0-5 desèrtic. • Hemisferi Nord: les temperatures Solen augmentar els mesos de juny a Setembre, la qual cosa ens indica que és Estiu • Hemisferi Sud: l’estiu austral té lloc de Desembre al març, per la qual Cosa els climogrames en que els màxims de temperatures estiguin en aquets Mesos, correspondrà a una estació de l’hemisferi sudtipus de clima (oceànic, Mediterrani, de muntanya o de Canàries.) Després, haurem de relacionar-ho Localitzar clim

Entradas relacionadas: