Les diferents classes socials de la societat feudal

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,14 KB

31.Relacioni cada una de les definicions que hi apareixen amb el corresponent termeQualsevol conducta dirigida (conscient o inconscientment) a danyar o produir dolor a una altra persona.=Conducta agressiva

-Conjunt de significats compartits i fonamentals per a un grup=.

Univers simbòlic,-Tractament diferenciat dels membres d’altres grups socials pel sol fet de la seva pertinença a un determinat grup i sense tenir en compte els mèrits personals, en circumstàncies en què els seus drets haurien de ser idèntics.=
Discriminació

-Grups caracteritzats perquè les seves normes són més obertes i no tan definides com les dels grups formals, com la colla d’amistats.=
Grups informals

-Grups de població minoritaris, però amb trets comuns.=
Minories

-Creença, fruit de sobregeneralitzacions simplificadores i deformadores, que es té sobre un grup i que intenta dir-nos com és, sense tenir present els trets individuals dels seus components=
Estereotip

-Procés pel qual les persones o els grups intenten modelar els pensaments, els sentiments, les actituds i les accions dels individus, des de la infància.=
Socialització,

-Capacitat del grup d’afectar les creences, les actituds o les conductes d’un individu=
Influència social

-Conjunt de persones que comparteixen un sentit de pertinença i tenen un sentiment d’identitat grupal.=
Endogrup.


TEMA 9


32.Relaciona cada una de les explicacions amb el concepte que millor la representa.


-Lluita i antagonisme pel poder, l’estatus, els recursos, etc. En el transcurs de la qual els oponents desitgen neutralitzar els seus rivals=Conflicte social


-Evolució cap a estadis més perfectes (Implica la creença de que la societat present té més quotes de benestar que les societats anteriors)=Progrés


-Qualsevol transformació o alteració parcial o total de les estructures bàsiques d’un grup social o d’una societat.=Canvi social33


Relaciona cada una de les explicacions amb l'autor que millor la representa:-Les societats són estructures amb tendència a l'estabilitat i a la permanència=Parsons


-Tota societat està sotmesa constantment a processos de canvi i està, inexorablement, marcada pels conflictes=
Dahrendorf.


34.Relacioni cada una de les tres explicacions següents amb l'autor que millor la representa:-El conflicte sorgeix en relació al desig de tenir poder i exercir-lo=
Dahrendorf,

-Al darrer de tot conflicte i canvi social sempre hi ha un factor econòmic=Marx


-Les idees i els valors culturals influeixen en els conflictes i els canvis socials=Weber


35.Quant diem que "influeixen en la societat per aconseguit objectius concrets", ens estem referint a =Els grups de presió

36.La manera com la societat s'organitza per produir els béns que necessita per subsistir,=Pot ser una causa i també un factor alentidor

37
Els canvis socials són el resultat d'una pluralitat de factors que operen simultàniament i s'influeixen els uns als altres. Alguns d'aquests són: factors polítics, demogràfics, econòmics, científics,=Fals

38


Diem que un conflicte és "disruptiu" quant les diferents pars en conflicte accepten determinades regles de joc per a tots ells.=verdadero   

Entradas relacionadas: