Clases de oracions

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,2 KB

1)segons l'actitud del parlant

  enunciatives: afirmatives i negatives)informen sobre un fet->me...

  interrogatives: pregunten alguna cosa->t'en vas al gimnas ?

  exclamatives: expressen emocions i opinions diverses-> tin gan..

  imperatives: expressen ordres o precs-> ves al gimnas!

  dubitatives: expressen dubtes,incerteses-> potser vaja al gim...

2)segons el tipus de verb

   atributives: tenen com a nucli del predicat les formes ser,estar,semblar o pareixer

    predicatives: tenen com a nucli del predicat qualsevol verb diferent als anteriors

     a)transitives: tenen un complement directe->ell escriu poemes

     b)intransitives: no tenen un complement directe->potser vaja al..

3)segons el tipus de subjecte  

    impersonals:  son aqueles que no tenen subjecte

    actives/passives      

    reflexives/recíproques

Entradas relacionadas: