Circuitos mixtos

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en español con un tamaño de 674 bytes

IPCM:interruptor de control de potencia màxima.Es un interru- ptor magnetotermic que protegeix sobrecarregues i curtscirc- uits.// IGA: interruptor general automatic// ID: interruptor di
ferencial.S'encarrega de protegir a les personas de contac-
tes directes e indirectes, detecta els currents de fuita.//PIA:
petits interruptors automatics, son magnetotermics que prote-
geixen de sobrecarregues i curtscircuits a cadascun dels circ uits de la instalacio interior. Aquest comanan seccionsconcret


// // // // // // //
// //

Entradas relacionadas: