Circuit electric

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,26 KB

L'electricitat: Forma d'energia comoda i habitual en societats desenvolupades ue permet la transformació en altres tipues d'energia.

El circuit electric es un cami tancat, format per un conjunt d'elements enllaçats pels quals circulen les arregues electriues (electrons).

Generador: l'element que subministra l'energia. En realitat el generador es la xarxa de distribució electrica 220 (V).

Receptors: l'element que transforma l'energia electrica en una energia útil (llum, escalfor, so), son bombetes, electrodomestics.

Conductor: l'element que permet la conducció del corrent (electrons) del generador al receptor.

Operador: elements que permeten accionar els receptor segons la nostra voluntat: polsadors, interruptors, commutadors.

Proteccions: elements que protegeixen la instal·lació de posibles curtcircuits, dos tipus els PIA i els fusiblesConnexió en serie: el corrent elèctric que circula per cada receptor es el mateix intensitat. La tensió  del circuit es reparteix entre els diferents receptors.

Connexió en paral·lel: total es la suma dels corrents de cada receptor. La tensió d'alimentació del circuit es la mateixa per cada receptor.

"La intensitat del corrent electric que circula per un circuit es directament proporcional a la tensio aplicada i inversament proporcional a la resistensia del circuit"

I=V/R     V=I*R     R=V/I

I Intensitat del corrent, A (amper)

V Tensió, volt (V)

R resistència,  Ohm

Potència electrica: capacitat que te un receptor per transformar energia en un temps determinat. Unitat del (SI) =(W)

P = V*I     P = (V*V)/R     P = R*(I*I)

Energia Electrica: es el producte de la potencia d'un aparell pel temps que està funcionant. E=P*t (1J=W*1s)

Entradas relacionadas: