Chuleta de catala 1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,35 KB

EL RESUM: recollim la informació essencial 1/4 part. Ha de venir redactat, ordenat, paragrafs i fem servir la mateixa veu.
LA SILABA: pot ser àtona que es la fluixa o tonica que es la forta.
DIFTONGS: es la unió de dues vocals que formen una sil·laba i mai no es poden separar: boira, aire, quatre, pingüí.
decreixents:
ai, au, ei, eu, iu, oi, ou, ui, uu.
creixents: güo, qüo. güi, qui, güe, que, gua, qua.
Mai es fa diftong creixent despres de consonant. tenia, ciència.
L'HIAT: Cmbinació de dues vocals que no formen diftong, pertanyen a sil·labes diferents. di-a, fun-ci-ó, far-mà-ci-a.
DIGRAF: conjunt de dues lletres que representen un únic so. N'hi ha que se separen en sil·labes diferents i n'hi ha que no com ll, ny, gu, qu, ig.
L'oració presenta el subjecte i el predicat: La secada+es la miseria.
El subjecte es un sintagma nominal un nom.
El predicat es un sintagma verbal un verb.
En pere es a reus > c atributiu
En Joan viu feliç > c predicatiu
 

Entradas relacionadas: