Chuleta

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,56 KB

ESSA SORDA I SONORA PALABRAS
-essa sonora s escriuen amb s : casualitat,peresa,envasar,tresor,pear,tisores,roser,entusiasme,adhesio,noblesa,analisi,abusar.
-se esciuen amb z : recolzar,catorze,trapezi,quinzena,zero
-se escriuen amb s essa sorda :dansar, cansament
-se escriuen amb c : recelar,pinces,encetar,centesima,cistella
-se escriuen amb ç : mancança, balança,descalça,veraç, llançar,març,esquinç.
-se escriuen amb ss tardissim,frontissa,excessesiu,
passadis,assegurar,trossejar,dissabte,necessari.
SINONIMIA
-sinonmes son les que tenen un significat igual o semblant.
-la anafora es un fenomen per mitja del quial una paraula remet a un element anterior del text.
el el.lipsi es la supressio de algun element perque ja es conegut o perque se sobreenten facilment.
TEXTOS ARGUMENTATIUS
-textos argumentatius tenen com a finalitat defensar orebutjar una idea.
-poden estar escrits en 3a o en 1a persona.
-inclouen lexic i expresions valotratives: m'agrada, m'estime mes , es millor, etc.

Entradas relacionadas: