Centrals hidroelèctriques

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,31 KB

Les centrals hidroelèctriques es basen en l'aprofitament de l'energia de l'aigua que transporten els rius per convertir-la en energia elèctrica, utilitzant turbines acoblades als alternadors.
a/centrals d'aigua fluent- noes pot regular cabal= poc rendiment
b/centralsaigua embassada
1-centrals de derivació
2-centrals d'acumulació
La presa es una construcció, normalment de formigó que s'aixeca sobre la llera del riu i és perpendicular a la seva direcció amb la finalitat de retenir l'aigua per tal d'elevarne el nivell i formar un envasament o llac artificial.
1-preses de gravetat
2-preses de volta o arc senzill
CONDUCTES D'AIGUA
per tal d'alimentar les turbines les preses tenen unes comportes k permeten regular el cabal i son protegides per uns reixats metàl.lics que impedeixen l'entrada de elements k puguin deteriorar-les.


LA SALA DE MÀQUINES
turbina pelton:gran altura cabal regular
turbines francis : salts mitjans cabal variable
turbines kaplan: sakts poca altura cabal molt variable
TRANSFORMADORS
la tensio obtinguda en les alternadors es de 20kv , els transformadors serveixen per elevar la tensió a un valor adequat per al seu transport als centres consumidors. Amb akesta elecació simpedeixen perdues denergia.
En el parc de distribució es connecta la central a la xarxa de distribució


FUNCIONAMENT CENTRAL HIDROELÈCTRICA
presa rete aigua riu provoca envassament i augment nivell aigua.laigua arriba a les turbines a traves duna canonada forsada alimentada desde el envasament per les preses daigua.
L'energia potencial de laigua embassada es converteix en energia cinètica en obrir les portes de la canonada i es comunica al rodet de la turbina k komensa a girar i laigua surt de nou.
amb els transformadors seleva la tensio i a traves del parc de distribucio senvia a la xarxa de distribucio

CENTRALS DE BOMBEIG
Son instalacions que tenen com a finalitat de racionalitzar la produccio d'energia elèctrica a la demanda existent , ja que consumeixen els excedents denergia durant les hores vall i subministren energia sistema durant les hores punta.
centrals de bombeig pur/mixt

Entradas relacionadas: