Cel·lula i essers vius

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,27 KB

--esser viu: organisme capaç de nodrir-se relacionar-se i reproduir-se.
·nutricio: capacitat de captar i assimilar materia i energia de l'exterior.
·relacio: capacitat de captar estimuls i emetre resopstes
·reproduccio: capacitat de generar nous individus
--cel·lula: estructura biologica mes sencilla possiblw capaç d'actuar per si mateixa fent les 3 funcions vitals.
·membrana plasmatica: capa que delimita la cel·lula. regula l'entrada i sortida de substancies.
·material generic: conjunt de molecules de ADN en les que esta continguda tota la informacio biologica sobre com es i com funciona la cel·lula.
·citoplasma: toto el contingut delimitat per la membrana plasmatica
en le citoplasma es pot diferenciar un medi liquid denominat plasma i una serie d'estructures denominades organuls cel·lulars.
--tipus de cel·lules: procariota: no te nucli i te pocs organuls
eucariota: te nucli molts tipus d'organuls.
principals: ribosomes, vacúols. mitocondris, centrosoma cloroplasts.
--diferencia entre cel·lila animal i vegetal:
·vegetal: paret gruixuda de cel·lulosa no tenen centroplasma grans vacuols i tenen plasts si tenen clorofila anomenen cloroplasts.
·animal: no tenen paret de cel·lulosa, tenen centroplasma, tenen vacuols
molt petits no tenen plasts i tampok cloroplast.
--tipus de nutricio cel·lular:
·autrotrofa: capta materia inorganica pero obtenir materia organica i energia.
·
heterotrofs:capta materia organica coma font de energia i materia.
--tipus de reproduccio:
·biparticio: la celula es divideix en dues filles iguals.
·
gemmacio: la celula es divideis en dues celules desiguals una gran i una petita que estan unides.
·
pluriparticio: la celula es divideix en nombroses celules petites.


Entradas relacionadas: