Causas y consecuencias diglosia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en gallego con un tamaño de 2,31 KB

 
causas diglosia:3 motivs.os procss d xpansion e unificacion osmovemnts migratorios e os contctos internacionais O1º e o mais important,sts acostuman a ir ligados o aniquilamnto das culturas e linguas difernts por medio da introduccion lenta pero progresiva da lingua e da cultura dos dominadores.a sociedade galega viviu dsd os inicios ds seculs escuros unha situacion d diglosia. introducese lnta pero progresiva o castelan como lingua dominante mntres a lingua propia o galego convertese en dominada.

Conscuncias:as vias d solucion do conflito linguistico son duas, substitucion linguist. e a normalizacion.1ºé o proco no q unha lingua s vai postergando no uso social a favor doutra,prdndo ambits de uso e falantes, se alingua funciona como marca d clase social aparece o binomio prestixio-prexuizo. as etapas do procso d substitucion son3:1ºa lingua forasteira,é aprndida de maneira sectorial e selecticva,a maioria da poboacion segue a ser monolingue na lingua autoctona.2ºproducese unha xpansion do bilinguismo social.nsta etapa soe darse unha polarizacion xeografica e social das duas linguas.a linguaA agranda o seu ambito d influencia.3ºdesaparecen os monolingues na linguaB producindose o chamado bilinguismo unilateral.2**A normalizacion é a outra via posible de solucion do conflito linguistico. normalizar unha lingua e convetela no vehiculo habitual e normal d comunicacion e recuperala para todas as funcions e usos linguisticos.

as linguas no estado español:n spaña falanse 10 linguas, de todas elas so unha,o castelan, é o idioma oficial en todo o stado, e outras tres-GVC-son cooficiadas nas suas comunidads autonomas.as outras seis linguas non son recoñecidas ou non gozan de cooficialidade.Galego:é unha lingua iberorromantica occidntal,falao case o 70% dos2.700.000hab. da comunidade autonoma, ainda q declara comprendelo o 97% e saber falalo o 85%.a parte de galicia falase no occidnte d asturias, no bierzo leones e nas portelas de zamora e no val do rio ellas en xtremadura,Vasco:é unha lingua sen parentesco con outras linguas europeas. falano 600.mil p. n l PV,Navarra e PVF.Catalan:falano uns 7milln n catro stados europeos,spaña francia andorra e italia.so e lingua oficial en andorra. no resto dos territorios ten recoñecemnto pero escasa protccion legal.

Entradas relacionadas: