Catx sons

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,47 KB

-Quins són els tipus bàsics de fonemes i de sons que hi ha?
Els consonàntics i els vocàlics.
-Què són els fonemes i sons consonàntics?
Els que en ser articulats, es produeix una obstrucció en la sortida de laire.
-Què són els fonemes i sons vocàlics?
Els que en ser articulats,no es produeix una obstrucció en la sortida de laire.
-Quins són els criteris per classificar els fonemes i els sons consonàntics?
a) El punt darticulació
b) El mode darticulació
c) La sonoritat
-Què es té en compte amb el punt darticulació?
Quins són els òrgans articulatoris que intervenen en el moment de pronunciar el fonema o el so.
-Què es té en compte amb el mode darticulació?
Com es comporta laire en el moment de pronunciar el fonema o el so.
-Què es té en compte amb la sonoritat?
Com es comporten les cordes vocals en el moment de pronunciar el fonema o el so.

Què són els barbarismes?
Els mots que sintrodueixen en una llengua procedents duna altra i que les autoritats acadèmiques que vetllen per la puresa de la primera, no accepten.

-
Quins són els tipus de fonemes i de sons consonàntics segons el punt darticulació?

-
bilabials : /b /m /p/ [b] [m] [p]
-
labiodentals: /v/ /f/ [v] [f]
-
dentals: /d/ /t/ [d] [t]
-
alveolars: /z/ /s/ /dz/ /ts/ /n/ /l/ /r/ /r/ [z] [s] [dz] [ts] [n] [l] [r] [r]
-palatals:


/ / [ ] callar / / [ ] xocolata / / [ ] gerra , japonès /t / [t ]cotxe
/ / [ ]canya /d / [d ] metge
-velars: /g/ [g] guerra,gat,vaga
/k/ [k] va
ca, què, cola
-
Quins tipus de sons consonàntics hi ha segons el mode darticulació?
a)
oclusius (aire momentàniament interromput)
/b/ /d/ /g/ [b] [d] [g]
/p/ /t/ /k/ [p] [t] [k]
b)
fricatius (laire frega la cavitat bucal)
/v/ /z/ / / [v] [z] [ ]

/f/ /s/ / / [f] [s] [ ]
c)
africats (aire momentàniament aturat , frega la cavitat bucal)
/dz/ /d / [dz] [d ]

/ts/ /t / [ts] [t ]

Entradas relacionadas: