Categorias gramaticals

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,63 KB

Categories gramaticals
*Non o sustantiu: designa éssers o animals,objectes ,sentiments
*Adjectiu: complementa un substantiu i en diu alguna qualitat.coincideix en
Genere i nombre amb el nom al qual acompaña
*Determinant: acompanya el sustantiu i determina el seu significat sense afegir-hi cap qualitat
*Pronon: substitueix o evita la repeticio del substantiu : jo, us veig
*Verb: indica accions,estats i atribucions
*Adverbi: modifica el verb ,l’ adjectiu o un altre adverbi:estic molt cansat
*Preposicio: relaciona paraules
*Conjuncio: relaciona paraules , oracions o sintagmes
*Interjeccio: expressa exclamcions i valors subjectius
Tipus d’analisi d’oracions:
1. Analitzan la categoría gramatical de cada paraula:
La Marta ens portarà les fotografíes de l’ excursió demà
Det. Nom. Pron. Verb. Det. Nom. Prep. Det nom. Nom.
2.Analitzan les estructures sintactiques en que s’ agrupen:
La Marta / ens portarà les fotografíes de l’ excursió demà.
SN     SV
3.Analitzan les funcions sintactiques que realitzen :
La Marta / ens portarà les fotografíes de l’ excursió Demà.
                     Ci. Nucli. Nom. Cn. Cc.
Subjecte. Predicat.

Entradas relacionadas: